Een goede start Laat de darmen floreren, PP en artikelen


Beste sprekers

Bijgaand treft u het draaiboek / programma en de basispresentatie aan voor de JGZ bijeenkomsten Een goede start - Laat de darmen floreren voor jeugdartsen. De presentatie is opgeknipt in deel 1 en deel 2 en gemaakt door Tim de Meij, kinderarts MDL, Vumc, Amsterdam tevens lid van de adviesraad voor deze bijeenkomsten. Ook heeft hij de slides mondeling toegelicht en opgenomen, zodat u in het filmpje desgewenst naar dit onderdeel kunt skippen voor meer achtergrondinformatie. In de PP wordt gerefereerd aan een aantal artikelen; de belangrijkste treft u hieronder aan, zodat u ze bij de voorbereiding van uw presentatie desgewenst kunt nalezen. 

De invulling van de interactieve onderdelen van deze bijeenkomst is verwerkt in het draaiboek. Bij vragen .neem svp contact op met PIT Actief.

Draaiboek met  takenverdeling, programma en tijdsindeling klik hier
Fragment 'De beestjes in ons' van microbioloog Martin Blaser. Advies van Tim de Meij om te lezen:
het fragment leest als een detective en illustreert het enorme belang van dit thema
klik hier
Deel 1  presentatie Ontwikkeling microbioom essentieel voor latere westerse ziekten  klik hier
Deel 2  presentatie Microbioom be├»nvloeden in gezonde en kwetsbare situatie   klik hier
You tube filmpje met toelichting Tim de Meij op slides (verborgen link) klik hier
Artikelen
Aagaard 2014 klik hier
Berk, inflamation 2013 klik hier
Clemente Impact of gut microbiota klik hier
Palmer Development human infant intestional microbiota klik hier
Eckburg 2005 klik hier
Maes Gut Brain Barrier Inflammatory klik hier
Ley 2006 klik hier
Walker 2015.Ontwikkeling microbioom klik hier
Owen Effect of infant feeding obesity klik hier
Reid 2011 Microbiota restoration klik hier
Rodriquez 2015 Composition gut microbiota klik hier
Tanaka Influence post nataal development microbiota klik hier