Leergang stevig geaccrediteerd

Totale leergang 67 accreditatie-uren

De ADAP heeft voor de totale leergang Diarree en obstipatie 67 accreditatie-uren toegekend. Dit staat gelijk aan 2,4 ECT.
De totale leergang (alle studiestappen) bestaat uit uitgebreide zelfstudie, met opdrachten, casuïstiek, richtlijnen, literatuur, twee online colleges en een toets. De student bespreekt de studiestof tijdens de contactdag met de docenten en medestudenten. Na afloop van de contactdag werkt de student eigen casuïstiek uit, waarop zij persoonlijke feed back ontvangen van de docenten. Een eigen actieplan is het eindresultaat van de leergang.
De leergang is actief tot eind 2019. De student kan de leergang in eigen tempo volgen. Na de contactdag in 2017 is er ook in 2018 en 2019 een contactdag voor de nieuwe studenten.