Beter (w)eten voor het hart | feiten en fabels

voor praktijkondersteuners

Den Haag | 17 september 2018
Amsterdam | 18 september 2018

Als praktijkondersteuner of praktijkverpleegkundige bent u de spil in cardiovasculair risicomanagement (CVRM). Een gezonde leefstijl vervult hierin een cruciale rol. Het verlaagt immers het risico op cardiovasculaire aandoeningen en heeft een positief effect op het verloop ervan. Voedingsadviezen zijn een lastig onderdeel van leefstijlinterventies. Aan u de uitdaging om patiënten díe adviezen over hun eten te geven, die bewezen effectief zijn.
De patiënt wordt echter overladen met onjuiste, tegenstrijdige en verwarrende berichten over voeding. Ook hier doet de patiënt een beroep op u om de informatie uit de media op hun waarde te schatten. Deze avondbijeenkomst gaat in op wetenschap en praktijk, feiten en fabels en geeft antwoord op uw vragen.