Neurologie en neuromusculair

Basismodule 12 juni 2018 | Jaarbeurs Utrecht

Neurologische en neuromusculaire aandoeningen hebben een rechtstreeks effect op de voedingstoestand. Het kauwen, slikken, passage door het maag- darmkanaal, longfunctie en het hart kunnen bijvoorbeeld zijn aangetast. Deze aandoeningen hebben ook indirecte effecten op de voedingstoestand door een mogelijk veranderd metabolisme, een afname van beweging en daardoor meer risico op obstipatie en lagere botdichtheid. Een diƫtist mag daarom niet ontbreken bij de behandeling in zowel de eerste, tweede en derde lijn van mensen met een neurologische of neuromusculaire ziekte.