Diarree en obstipatie – leergang

Diarree en obstipatie zijn vervelende klachten die bij mensen van alle leeftijden voorkomen. De oorzaak is niet eenvoudig te achterhalen. Die kan liggen in de voeding, in het maagdarmkanaal, in effecten van medicatie of bijvoorbeeld psychische littekens. Een differentiaal diagnose geeft goed inzicht in de achterliggende problematiek en maakt een adequate interventie mogelijk. De leergang biedt de achtergronden en passende interventies door de diëtist.

De studenten die de leergang hebben afgerond beoordeelden de leergang met een 8,0 en de kernwoorden: “Verdieping, verheldering, nieuwe energie.”

Bel ons bij vragen:
Arine de Ridder | arine.de.ridder@pitactief.nl | 035-6024615 Ellen van der Heijden | ellen.vander.heijden@pitactief.nl | 06-29590380

Utrecht 2018 | 2019

Contactdag
Keuze uit
– 23 november 2018
– 12 april 2019

De leergang bestaat uit zelfstudie en een contactdag.*
Na afloop van de leergang
– kent de student de (patho)fysiologie en de (inter)nationale en (para)medische richtlijnen
– kan de student een goede differentiaal diagnose en een adequaat behandelplan opstellen en
– heeft de student een eigen actieplan om de voedingszorg bij diarree en obstipatie te optimaliseren.

De leergang is interessant en relevant voor mensen die zich willen verdiepen en zijn mooie bouwstenen voor diëtisten die zich willen specialiseren. Deze leergang past in de specialisaties Acute en chronische zorg | Kinderen | Geriatrie en ouderen en | Psychiatrie en Verstandelijk gehandicapten zorg.

De ADAP heeft 67 studiepunten toegekend voor diëtisten. Dit staat gelijk aan 2,4 ECT.
De leergang is actief tot eind 2019. 

*De mogelijkheid om alleen de zelfstudie te volgen is vervallen omdat de contactdag zeer waardevol is om de studiestof te duiden.
Studenten die zich al hadden ingeschreven voor alleen de zelfstudie kunnen die uiteraard afronden. 

De leergang bestaat uit uitgebreide zelfstudie, met opdrachten, casuïstiek, richtlijnen, literatuur, twee online colleges en een toets. De student bespreekt de studiestof tijdens de contactdag met de docenten en medestudenten. Na afloop van de contactdag werkt de student eigen casuïstiek uit, waarop zij persoonlijke feed back ontvangen van de docenten. Een eigen actieplan is het eindresultaat van de leergang.

De studiestappen
01 | Studiegids
02 | Persoonlijk leerplan
03 | Richtlijnen en literatuur | Diarree
04 | Richtlijnen en literatuur | Obstipatie
05 | Visie op voedingsvezels
06 | Online college
07 | Toets
08 | Casus uitwerken
09 | Eigen casuïstiek uitwerken
10 | Voorbereiden contactdag
11 | Contactdag met docenten* en studiegenoten
12 | Eigen casuïstiek met persoonlijke begeleiding docent*
13 | Persoonlijk actieplan

*docenten
Prof.dr. Lisbeth Mathus-Vliegen
MDL arts, hoogleraar klinische voeding, Academisch Medisch Centrum, Amsterdam
Annet Scholten
lid Netwerk Diëtisten Maag Darm en Leverziekten, diëtist Careyn Utrecht

Datum en locatie
Keuze uit
– leergang met contactdag 23 november 2018 | Utrecht 
– leergang met contactdag 12 april 2019 | Utrecht

Doelgroep
Diëtisten uit alle sectoren

Informatie
PIT Actief
E cursus@pitactief.nl
T 035-6024615/020-6266694

Programmacommissie
Prof.dr. Lisbeth Mathus-Vliegen, MDL arts, hoogleraar klinische voeding, Academisch Medisch Centrum, Amsterdam
Netwerk Diëtisten Maag Darm en Leverziekten
Annet Scholten, diëtist Careyn Utrecht
Karin Burg, Diëtiste Karin Burg
Margot ter Horst, diëtist ETZ, locatie TweeSteden, Tilburg
Gretha van Looy, diëtist Isala Klinieken Zwolle
Nicolette Wierdsma, diëtist VUmc Amsterdam
PIT Actief
Arine de Ridder
Ellen van der Heijden

Participanten
Nederlandse Vereniging van Diëtisten
Diëtisten Coöperatie Nederland
Vlaamse Beroepsvereniging van Voedingsdeskundigen en Diëtisten
Netwerk Diëtisten Maag Darm en Leverziekten

Met dank aan

 

 

Leden netwerk MDL, NVD, DCN, VBVD
€ 525,00

Niet-leden
€ 705,00

De deelnamekosten zijn inclusief digitaal cursusmateriaal en consumpties tijdens de contactdag.

U kunt u hier inschrijven.

Geaccrediteerd door
Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici (ADAP)
voor diëtisten onder ID-nummer 295989
totale leergang | 67 punten (2,4 ECTS*) voor de totale leergang
alleen zelfstudie** | 53,5 punten (1,9 ECTS*) 

*ECTS = European Credit Transfer System
1 ECTS = 28 studie-uren
Voor specialisatie moet de student 10 ECTS behalen.
De Nederlandse Vereniging van Diëtisten biedt meer informatie over specialisatie.

**De mogelijkheid om alleen de zelfstudie te volgen is vervallen omdat de contactdag zeer waardevol is om de studiestof te duiden.
Studenten die zich al hadden ingeschreven voor alleen de zelfstudie kunnen die uiteraard afronden.