Eerstelijns voedingszorg bij COPD

Goede voedingszorg draagt relevant bij aan de behandeling van mensen met COPD. Goede voedingszorg is meer dan een adequate voedingsinterventie door de diëtist, het start al ruim voor het consult met de diëtist. Goede voedingszorg begint bij de adviezen en meningen van de huisarts, de praktijkondersteuner en bijvoorbeeld de fysiotherapeut. Het is aan de diëtist om hier richting aan te geven. Ook als het ingewikkelde materie betreft, zoals het wel of niet afvallen bij overgewicht. De praktijkmodule biedt niet alleen de wetenschappelijke basis van actuele voedingsissues, maar ook een training om goede voedingszorg in de eigen zorggroep of samenwerkingsverband effectief vorm te geven.

2018 Utrecht

praktijkmodule 5 oktober

PROGRAMMA
Ontvangst en registratie 
| 09:30 uur

Welkom | 10:00 uur
Andrea Gnoth, diëtist, Diëtistenpraktijk Eetstijl, Dodewaard, dagvoorzitter 

Voedingsissues | PRESENTATIE EN CASUÏSTIEK 
Nieuwe inzichten in spierbehoud bij mensen met COPD,  met aandacht voor, eiwitkeuze en spieropbouw, overgewicht en afvallen en de rol die voeding en beweging hierbij spelen.
Paula van Melick, resultaatverantwoordelijk diëtist, Ciro, expertisecentrum voor chronisch orgaanfalen, Horn

Voedingsissues | DISCUSSIE 
Knelpunten in de voedingsbegeleiding van mensen met COPD, met ook aandacht voor de adviezen die medezorgverleners geven. De deelnemers bereiden ook eigen knelpunten voor en brengen die in de discussie in.  
Spreker Paula van Melick en deelnemers

De diëtist en de zorggroep | PRESENTATIE 
Binnen de zorggroep heeft iedere zorgverlener een eigen expertise. Inzicht in de organisatie, beslissingsstructuur en financiële stromen binnen de zorggroep is noodzakelijk om als diëtist een effectieve bijdrage te kunnen leveren. Ook nieuwe ontwikkelingen binnen de organisatie van de zorg in de eerste lijn komen aan bod.  
Frederik Vogelzang, programmamanager InEen, Utrecht

De diëtist en de zorggroep | DISCUSSIE 
De discussie maakt de vertaalslag naar de praktijk van alle dag. 

Lunch

Leg de juiste contacten | TRAINING
De deelnemers gaan zelf aan de slag om de verantwoordelijkheid voor goede voedingszorg voor mensen met COPD in de eerste lijn op te eisen en daar invulling aan te geven. De juiste contacten zijn hiervoor een goede basis. 
Trainer-coach

Pauze

Sluit de juiste contracten | TRAINING
Goede contracten zijn nodig om goede voedingszorg te borgen. Het vervolg van de training focust zich hierop. 
Trainer-coach

Wel thuis | 17:00 uur

Datum en plaats
Datum: 5 oktober 2018
Plaats: Jaarbeurs te Utrecht.

De praktijkmodules Eerstelijns voedingszorg bij COPD en Eerstelijns voedingszorg bij DM worden beiden op 5 oktober gehouden.
In de ochtend zijn twee verschillende inhoudelijke programma’s, daarna komen de deelnemers samen voor het gezamenlijk trainingsdeel.

Doelgroep
Diëtisten
het minimale aantal deelnemers is 45, het maximale aantal deelnemers is 65 op 5 oktober voor beide praktijkmodules tezamen. 

Informatie
PIT Actief, E: cursus@pitactief.nl , T: 035-6024615/020-6266694

Initiatief
PIT Actief

Participanten
Nederlandse Vereniging van Diëtisten
Diëtistencoöperatie Nederland
Vlaamse Beroepsvereniging van Voedingsdeskundigen en Diëtisten 

Leden DCN, NVD en VBVD | € 220,00
Niet- leden | € 285,00

De deelnameprijs is inclusief digitaal cursusmateriaal en consumpties.

U kunt u hier inschrijven.

Accreditatie wordt aangevraagd bij de ADAP. De accreditatie-uren zijn opgebouwd uit contacturen tijdens de cursusdag (5,5 uur) en uren ten behoeve van de zelfstudie en opdrachten ter voorbereiding.