middagbijeenkomsten

 Collegetoer (vervolg) Prof.dr. Lisbeth Mathus

Prof.dr. Lisbeth Mathus-Vliegen

Prof.dr. Lisbeth Mathus

Na de succesvolle collegetoer eind 2015 neemt Prof.dr. Lisbeth Mathus-Vliegen ook in deze vervolg Collegetoer maag en darm gerelateerde klachten en aandoeningen onder de loep. Pathofysiologische achtergronden zijn de basis om adequate interventies en de voedingskundige consequenties te bespreken. 

In deze kleinschalige middagbijeenkomsten wisselen presentatie en casuïstiek elkaar af; elke college biedt niet alleen veel informatie, er is ook ruime gelegenheid om eigen casuïstiek of vragen te bespreken.
Leden van het Netwerk Diëtisten MDL zijn middagvoorzitter.

 

Prof.dr. Lisbeth Mathus heeft samen met de deelnemers van de eerste Collegetoer vier thema's geselecteerd voor haar Collegetoer 2
1. Veroudering MD kanaal (VOL)
2. Voedingsadvisering bij leveraandoeningen
3. Voedingsadvisering bij pancreasaandoeningen

4. Microbioom 

U kunt zich aanmelden voor één of voor meerdere middagen. 

SpecialisatieDiëtisten kunnen zich sinds kort specialiseren. Met keuze uit de domeinen
1. Acute en Chronische zorg
2. Kinderen
3. Geriatrie en ouderen
4. Psychiatrie en Verstandelijk Gehandicapten zorg (VG zorg) 
5. Public Health
Elke specialisatie is opgebouwd uit verplichte en vrij te kiezen leerstof..
Voor deze collegetoer is accreditatie aangevraagd voor de algemene registratie in het Kwaliteitsregister. De collegetoer kan daarnaast ook deel uitmaken van uw eventuele specialisatie Acute en Chronische zorg of van de vrije modules voor de andere specialisaties.

programma Collegetoer 2

14 november 

Veroudering MD kanaal (VOL)

12 december

Voedingsadvisering bij leveraandoeningen

16 januari

Voedingsadvisering bij pancreasaandoeningen

06 februari

Microbioom

tijdsindeling

13:30 uur

Ontvangst en registratie 

14:00 uur

Welkom, middagvoorzitter

14:05 uur

Presentatie, prof.dr. Lisbeth Mathus - Vliegen

15:15 uur

Theepauze

15:30 uurCasuïstiek,  deelnemers kunnen eigen casuïstiek inbrengen.
16:30 uurWel thuis

1. Veroudering van het maagdarmkanaal

 Middagvoorzitter Corine Helfrich, Diëtistenpraktijk Corine Helfrich, Eck en Wiel, Netwerk Diëtisten MDL

Deze collegemiddag is helaas VOL. U kunt zich voor deze middag in november niet meer inschrijven. U bent van harte welkom op de overige drie collegemiddagen; deze inschrijving is nog wel open

 

 • Welke veranderingen treden op in het maagdarmstelsel met ouder worden en welke ziekten heeft dit tot gevolg?
 • Hoe onstaat 'the anorexia of ageing'?
 • Welke gevolgen hebben deze veranderingen voor de voeding?.

2. Voedingsadvisering bij leveraandoeningen

Middagvoorzitter Jenny Brouns, diëtist, Maastricht UMC+, Netwerk Diëtisten MDL

 

 • Fysiologie van de lever.
 • Ondervoeding bij leveraandoeningen en ontstaanswijze.
 • Aanpassingen van voeding bij steeds verder falende leverfunctie.
 • Hoe ontstaat het levercoma?
 • Wat is de rol van vertakte keten aminozuren?
 • Wat zijn adviezen bij levertransplantatie?

3. Voedingsadvisering bij pancreasaandoeningen

Middagvoorzitter Claudia Christiaens, diëtist Stichting Land van Horne, Weert, Netwerk Diëtisten MDL

 

 • Pathofysiologie van acute en chronische pancreatitis
 • Pancreasinsufficientie
 • Hoe voeden: in de maag, diep enteraal of parenteraal?

4. Microbioom

Middagvoorzitter Annet Scholten, diëtist Careyn Utrecht Stad, Netwerk Diëtisten MDL 

 

 • bespreking van de normale darmflora
 • invloeden van leefstijl en ziekten op microbioom
 • pre- en probiotica en "probiotica in extremis" (poeptransplantaties), 

 

 

datum en locatie

Prof.dr. Lisbeth Mathus - Vliegen  geeft vier maal een collegemiddag tijdens haar Collegetoer. U kunt zich aanmelden voor één of voor meerdere middagen. Alle collegemiddagen vinden plaats in de Jaarbeurs te Utrecht. Nadere informatie over de zaal ontvangt u per college.

De collegemiddag Veroudering MD kanaal is helaas VOL. U kunt zich voor deze middag in november niet meer inschrijven. U bent van harte welkom op de overige drie collegemiddagen; deze inschrijving is nog wel open

14 november 

Veroudering MD kanaal (VOL) 

12 december

Voedingsadvisering bij leveraandoeningen

16 januari

Voedingsadvisering bij pancreasaandoeningen

06 februari

Microbioom

doelgroep

Diëtisten uit alle sectoren, MDL verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten.
Per middag is het minimale aantal deelnemers 45, het maximale aantal deelnemers is 65.

informatie

PIT Actief, E: cursus@pitactief.nl, T: 035-6024615/020-6266694

initiatief

Prof.dr. Lisbeth Mathus - Vliegen en PIT Actief 

participatie

Netwerk Diëtisten MDLNederlandse Vereniging van Diëtisten, Diëtisten Coöperatie Nederland en Vlaamse Beroepsvereniging van Voedingsdeskundigen en Diëtisten

Diëtisten Coöperatie Nederland

DCN is een landelijk netwerk van diëtisten met een eigen praktijk. DCN-diëtisten helpen cliënten bij het bereiken van een duurzame gezondheidswinst door op het individu toegespitste leefstijladviezen in combinatie met persoonlijke begeleiding. 

Nederlandse Vereniging van Diëtisten

De NVD stelt zich tot doel om de diëtist te positioneren en te profi leren als de specialist op het gebied van voeding en gedrag in relatie tot ziekte en gezondheid. 

Het netwerk diëtisten MDL

Het netwerk diëtisten MDL bestaat uit een brede afspiegeling van het werkveld MDL. Het netwerk zet zich in de diëtistische zorg voor MDL-patiënten te verbeteren door middel van wetenschappelijke onderbouwing. Het netwerk bestaat uit actieve leden, met ervaring en affiniteit op het gebied van de Maag-, Darm- en Leverzorg.  

Vlaamse Beroepsvereniging van Voedingsdeskundigen en Diëtisten

De VBVD verenigt beroepsuitoefenaars in het bezit van een wettelijk erkend diploma. Zij heeft tot doelstelling de beroepsbelangen te behartigen, te verdedigen, het beroep bekend te maken en te promoten naar het grote publiek, de overheid, artsen, andere gezondheidsmedewerkers en de voedingsindustrie toe.
 

 

 

kosten Collegetoer

In de deelnameprijzen is een reductie verwerkt bij inschrijving van meer dan één collegemiddag. 
inclusief digitaal cursusmateriaal en consumpties
Deelname aanLeden DCN, NVD, Netwerk MDL, VBVD
en NVGE en V&VN
Niet-leden
vier collegemiddagen€ 360,00€ 430,00
drie collegemiddagen€ 280,00€ 335,00
twee collegemiddagen€ 195,00 € 235,00
een collegemiddag€ 105,00€ 130,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U kunt u hier inschrijven.

accreditatie

Accreditatie voor diëtisten is aangevraagd bij ADAP. De accreditatieuren zijn opgebouwd uit 2 contacturen en 2 voorbereidingsuren en bedraagt 4 uur per collegemiddag. De collegetoer kan daarnaast ook deel uitmaken van uw eventuele specialisatie Acute en Chronische zorg of van de vrije modules voor de andere specialisaties.
Accreditatie is aangevraagd bij het Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten 

 

 

 

Het programma om te printen:
download PDF