leergang

 Diarree en obstipatie

Nieuw zijn de PIT Actief leergangen. Een leergang geeft verdieping via stevige zelfstudie, een contactdag met de docenten en eigen casuïstiek met persoonlijke begeleiding. Deze nieuwe scholingsvorm roept wellicht vragen op, neem vooral contact met ons op.
Arine de Ridder | arine.de.ridder@pitactief.nl | 06-25524746
Ellen van der Heijden | ellen.vander.heijden@pitactief.nl | 06-29590380

Hoe werkt de leergang?

Klik hier voor een korte toelichting.

Na afloop van de leergang:
- kent de student de (patho)fysiologie en de (inter)nationale en (para)medische richtlijnen
- kan de student een goede differentiaal diagnose en een adequaat behandelplan opstellen en
- heeft de student een eigen actieplan om de voedingszorg bij diarree en obstipatie te optimaliseren.

De student kan de leergang in eigen tempo volgen. De leertrajecten zijn interessant en relevant voor mensen die zich willen verdiepen en zijn mooie bouwstenen voor diëtisten die zich willen specialiseren. Deze leergang past in de specialisaties Acute en chronische zorg | Kinderen | Geriatrie en ouderen en | Psychiatrie en Verstandelijk gehandicapten zorg.
Een leergang is equivalent aan circa 1,5 ECTS (= 42 studiepunten).

Kortom: je moet echt studeren, maar dan heb je ook wat. 

 

 

 

De totale leergang bestaat uit uitgebreide zelfstudie, met opdrachten, casuïstiek, richtlijnen, literatuur, twee online colleges en een toets. De student bespreekt de studiestof tijdens de contactdag met de docenten en medestudenten. Na afloop van de contactdag werkt de student eigen casuïstiek uit, waarop zij persoonlijke feed back ontvangen van de docenten. Een eigen actieplan is het eindresultaat van de leergang. 

Naast de totale leergang is het ook mogelijk om alleen de zelfstudie te volgen. De studenten die hiervoor kiezen nemen niet deel aan de contactdag en krijgen geen terugkoppeling op eigen casuïstiek.

totale leergangstudie op afstand
Studiestap

42 punten =

1,5 ECTS

31 punten =

1,1 ECTS

01 | Studiegids
02 | Persoonlijk leerplan
03 | Richtlijnen en literatuur | Diarree
04 | Richtlijnen en literatuur | Obstipatie
05 | Visie op voedingsvezels
06 | Online college
07 | Toets
08 | Casus uitwerken
09 | Eigen casuïstiek uitwerken
10 | Voorbereiden contactdag
11 | Contactdag met docenten* en studiegenoten

12 | Eigen casuïstiek met persoonlijke begeleiding docent

13 | Persoonlijk actieplan

 

 

*docenten

Prof.dr. Lisbeth Mathus-Vliegen
MDL arts, hoogleraar klinische voeding,

Academisch Medisch Centrum, Amsterdam

Annet Scholten
lid Netwerk Diëtisten Maag Darm en Leverziekten,
diëtist Careyn Utrecht

 

 

 

datum en locatie

zelfstudieeigen tijdsindeling
contactdag 11 december 2017Utrecht

doelgroep

Diëtisten uit alle sectoren, MDL verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten.

informatie

PIT Actief, E: cursus@pitactief.nl, T: 035-6024615/020-6266694

programmacommissie

Prof.dr. Lisbeth Mathus-Vliegen, MDL arts, hoogleraar klinische voeding, Academisch Medisch Centrum, Amsterdam
Netwerk Diëtisten Maag Darm en Leverziekten
- Annet Scholten, diëtist Careyn Utrecht
- Karin Burg, Diëtiste Karin Burg
- Margot ter Horst, diëtist ETZ, locatie TweeSteden, Tilburg
- Gretha van Looy, diëtist Isala Klinieken Zwolle
- Nicolette Wierdsma, diëtist VUmc Amsterdam 
PIT Actief
- Arine de Ridder
- Ellen van der Heijden

participatie

Nederlandse Vereniging van Diëtisten, Diëtisten Coöperatie Nederland en Vlaamse Beroepsvereniging van Voedingsdeskundigen en Diëtisten

Netwerk Diëtisten Maag Darm en Leverziekten

Het netwerk diëtisten MDL bestaat uit een brede afspiegeling van het werkveld MDL. Het netwerk zet zich in de diëtistische zorg voor MDL-patiënten te verbeteren door middel van wetenschappelijke onderbouwing. Het netwerk bestaat uit actieve leden, met ervaring en affiniteit op het gebied van de Maag-, Darm- en Leverzorg.  

 

Met dank aan

 

 

 

kosten
inclusief studiemateriaal, persoonlijke leeromgeving en consumpties tijdens contactdag.
leden netwerk  MDL,
NVD, DCN, VBVD
niet-leden
totale leergang€ 525,00€ 705,00
studie op afstand, zonder contactdag

€ 275,00

€ 360,00

 

 

 

 

 

 

U kunt u hier inschrijven.

Accreditatie voor diëtisten wordt aangevraagd bij de ADAP.

 

totale leergangpuntenstudie op afstandpunten
zelfstudie voorafgaand aan contactdag32zelfstudie31
contactdag5
uitwerking contactdag5

totaal

42

31