post HBO

 Voeding bij bariatrische chirurgie

Per jaar ondergaan ruim 8.000 mensen een bariatrische ingreep. Deze ingreep verandert hun voeding en voedingsmogelijkheden radicaal, wat grote consequenties heeft voor de begeleiding door de diëtist.

De post HBO cursus Bariatrische chirurgie en voeding richt zich op de begeleiding van deze specifieke patiëntengroep rondom en ná de operatieve ingreep. De diverse ingrepen en de consequenties hiervan op de fysiologie van het maag-, darm- en leverkanaal en ontstane deficiënties worden besproken. De post HBO biedt kennis en vaardigheden om de voedingsbegeleiding van cliënten na bariatrische chirurgie op kort en langer termijn professioneel in te vullen. 

Diëtisten kunnen zich sinds kort specialiseren. Met keuze uit de domeinen
1. Acute en Chronische zorg
2. Kinderen
3. Geriatrie en ouderen
4. Psychiatrie en Verstandelijk Gehandicapten zorg (VG zorg)
5. Public Health
Elke specialisatie is opgebouwd uit verplichte en vrij te kiezen leerstof.

Voor deze post HBO cursus is accreditatie aangevraagd voor de algemene registratie in het Kwaliteitsregister. Deze cursus kan daarnaast ook deel uitmaken van uw eventuele specialisatie Acute en Chronische zorg of van de vrije modules voor de andere specialisaties. 

.

maandag 21 november 2016

09:15 uur

Ontvangst en registratie 

09:45 uur

Welkom

Jacqueline den Otter, diëtist, Slotervaartziekenhuis, Amsterdam, dagvoorzitter,  Netwerk Diëtisten Bariatrische Chirurgie

De bariatrische ingrepen
Verschillende bariatrische interventies zijn beschikbaar. Niet elke patiënt komt voor elke techniek in aanmerking. Wat zijn de criteria en welke centra voeren de verschillende ingrepen uit? 
Dr. Frits Berends, gastro-intestinaal en bariatrisch chirurg, Rijnstate ziekenhuis, Arnhem en Vitalys Obesitas Centrum, Velp

 

Psychologische anamnese en begeleiding
Een bariatrische ingreep vraagt levenslange aanpassingen. Welke mensen zijn hiertoe in staat en hoe bereid je hen voor op de operatie en het leven daarna? 
Dr. Gerbrand van Hout, klinisch psycholoog met aandachtsgebied bariatrische psychologie, Catharina ziekenhuis, Obesitascentrum, Eindhoven

Voedingsinterventie voorafgaand aan de operatie
Preoperatief afvallen en het bespreken van voedingsgewoonten zijn essentiële pijlers in de begeleiding door de diëtist, voorafgaand aan de ingreep.
Agnes Slabbekoorn, diëtist, toegepast psycholoog, Maasstadziekenuis, Rotterdam

Lunch
Voedingskundige consequenties en complicaties, de kennis
Een bariatrische ingreep is een ingreep in het maagdarmkanaal, met directe en indirecte gevolgen voor de voeding op korte en lange termijn. Inzicht in voedingsgerelateerde complicaties, deficiënties na bariatrische chirurgie, het vervolgen van laboratoriumwaarden en de inzet van voedingssupplementen zijn van belang voor de begeleiding van de diëtist.
Prof.dr. Lisbeth Mathus-Vliegen, MDL arts, emeritus-hoogleraar klinische voeding, Academisch Medisch Centrum, Amsterdam

Voedingskundige consequenties en complicaties, de praktijk
In dit onderdeel bespreekt Lisbeth Mathus casuïstiek en vragen. Vragen kunnen eventueel tevoren worden ingeleverd. 

Prof.dr. Lisbeth Mathus-Vliegen

 

Pauze

 

Voedingsinterventie na afloop van de operatie, casuïstiek
De deelnemers  bereiden de casus thuis voor. Zij gaan uiteen in kleinere groepen en bespreken met elkaar de voedingsinterventies onder leiding van een diëtist van NDBC.
Netwerk Diëtisten Bariatrische Chirurgie

De diëtist en de begeleiding van de bariatrische patiënt
De bariatrische patiënt vraagt specifieke begeleiding van de diëtist. Welke begeleiding werkt, wat zijn de verschilpunten/unieke punten voor de begeleiding van bariatrische patiënt en hoe kan de transmurale samenwerking ingevuld worden?  
Suzan Westerlaken, Slotervaartziekenhuis, Amsterdam en Marjan Timmerman, diëtist van Dynamic, buro voor voedingsadviezen, Hoogerheide
Pauze
Terugvalpreventie, knelpunten in de fase van gewichtsbehoud
Bariatrische chirurgie is een hulpmiddel, geen wondermiddel. Terugval ligt op de loer bij gewichtsverlies na een bariatrische ingreep. Hoe kan door leefstijlaanpassingen en veranderen van disfunctionele cognities gewichtstoename zoveel mogelijk worden beperkt? Hoe om te gaan met (tegenvallende) verwachtingen en eetstoornissen?
Dr. Gerbrand van Hout, klinisch psycholoog met aandachtsgebied bariatrische psychologie, Catharina ziekenhuis, Obesitascentrum, Eindhoven
17:00 uurWel thuis

 

 

datum en locatie

Maandag 21 november 2016, Jaarbeurs, Utrecht

doelgroep

Diëtisten, betrokken bij de begeleiding van patiënten met (morbide) obesitas

informatie

PIT Actief, E: cursus@pitactief.nl, T: 035-6024615/020-6266694

initiatief    

PIT Actief en het Netwerk Diëtisten Bariatrische Chirurgie (NDBC) 

 participatie

Nederlandse Vereniging van DiëtistenDiëtisten Coöperatie Nederland en Vlaamse Beroepsvereniging van Voedingsdeskundigen en Diëtisten

realisatie en informatie

PIT Actief, Postbus 76, 5384 ZH Heesch
E: info@pitactief.nl
T: 020-6266694/035-6024615
F: 020-6389431

programmacommissie 

De programmacommissie bestaat uit: 

Netwerk Diëtisten Bariatrische Chirurgie (NDBC)
Agnes Slabbekoorn, Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam
Suzan Westerlaken, Slotervaartziekenhuis, Amsterdam
Diëtist uit de 1e lijn
Arineke Deinum, Diëtistenpraktijk Amersfoort-Noord
PIT Actief
Ellen van der Heijden, voedingskundige en erelid Ned. Ver van Diëtisten (NVD)
Ir. Arine de Ridder, voedingskundige en lid van de Ned. Academie van Voedingswetenschappen

Met dank aan                             

   

  FitForMe  

 

en 

        Flinndal      

 

                         

 

 

inclusief digitaal cursusmateriaal en consumpties
  ééndaagse module
Leden DCN, NVD, CHIODAZ en VBVD € 215,00
Niet-leden € 275,00

U kunt u hier inschrijven.

accreditatie

Voor deze post HBO cursus is accreditatie aangevraagd voor diëtisten bij ADAP voor de algemene registratie in het Kwaliteitsregister. Het aantal accreditatiepunten is 8 uur en opgebouwd uit 3 uur voorbereiding en 5 scholingsuren.

Deze cursus kan daarnaast ook deel uitmaken van uw eventuele specialisatie Acute en Chronische zorg of van de vrije modules voor de andere specialisaties.