post HBO cursus basismodule en verdiepingsmodule

 Voeding bij COPD

COPD ofwel “Chronic Obstructive Pulmonary Disease”, is een niet volledig omkeerbare obstructie van de luchtwegen die progressief is. COPD leidt vrijwel altijd tot beperkingen in het dagelijks functioneren wat vaak gepaard gaat met psychosociale stress. De prevalentie stijgt, vooral onder vrouwen. Volgens de huidige schattingen heeft 10% van de volwassen wereldbevolking een matige tot zeer ernstige vorm van COPD; de verwachting is dat COPD in 2020 wereldwijd de derde meest voorkomende doodsoorzaak zal zijn.
Bij de behandeling van COPD ligt de nadruk op continuïteit van de (transmurale) zorg, op tijdige diagnostiek en adequate leefstijlinterventies om gezondheidsschade zoveel mogelijk te beperken. Voedingsinterventies zijn gericht op het bereiken van een zo optimaal mogelijke lichaamssamenstelling, met voldoende vetvrije massa.
De post HBO cursus biedt (patho)fysiologische achtergronden, het belang van krachtenbundeling met paramedici en de consequenties voor de voedings- en dieetadvisering.
De cursus bestaat uit een

  • basismodule voor diëtisten, die patiënten met COPD (willen gaan) begeleiden in alle sectoren.
  • verdiepingsmodule voor diëtisten met ervaring op het gebied van COPD en longlijden. De verdiepingsmodule geeft geen kant en klare oplossingen, maar bespreekt en bediscussieert actuele en complexe onderwerpen. 

De verdiepingsmodule is helaas VOL. U kunt zich voor deze cursusdag op 29 november niet meer inschrijven. U bent van harte welkom op de basismodule op 7 november in de Jaarbeurs; deze inschrijving is nog wel open. 

Voor deze post HBO cursus is accreditatie aangevraagd voor de algemene registratie in het Kwaliteitsregister. Deze cursus kan daarnaast ook deel uitmaken van uw eventuele specialisatie Acute en Chronische zorg of van de vrije modules voor de andere specialisaties.

Basismodule maandag 7 november 2016

09:30 uur Ontvangst en registratie

10:00 uur

Welkom

Dagvoorzitter Gonnie Geraerts, diëtist, voorzitter LDN COPD, Máxima Medisch Centrum - ParaMáx, Veldhoven

 

(Patho) fysiologie bij longziekten

Een goede diagnose is noodzakelijk voor de juiste interventie. Onderdiagnose komt echter veel voor omdat symptomen niet aan COPD worden toegeschreven. Helder inzicht in anatomie, fysiologie en pathologie zijn noodzakelijk voor de juiste diagnose.

Drs. Stijn Mol, longarts, Máxima Medisch Centrum, Veldhoven

 

Complexe voedingszorg bij gewichtsverlies
Een verminderde voedingstoestand geeft een verhoogd risico op heropname voor COPD. Wat is voor deze patiëntengroep de relevante diagnostiek voor en adequate behandeling van ondervoeding? Welke factoren zijn essentieel bij een adequate aanpak van wasting, cachexie en sarcopenie?  
Dr.ir. Hinke Kruizenga, diëtist-onderzoeker VUmc, Amsterdam, projectleider Stuurgroep Ondervoeding

Lunch

Bundel je krachten
Verbeteren van de voedingsinterventies door goede samenwerking en bundelen van krachten
Caroussel. De deelnemers, verdeeld in 3 groepen, nemen deel aan alle 3 de workshops 
WORKSHOPS RONDE 1
WORKSHOPS RONDE 2

Pauze

WORKSHOPS RONDE 3

 Workshop 1

Spiermassa tijdens ziekte en exacerbatie

Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, Nijmegen

Djerr Venderink, fysiotherapeut en Marleen Stegers, diëtist, LDN COPD

 Workshop 2

Spaarzaam omgaan met energieverbruik 

Ciro, expertisecentrum voor chronisch orgaanfalen, Horn

Jozé Wiechert-Clevers, ergotherapeut en Paula van Melick, diëtist

 Workshop 3

Casuïstiek en transmurale samenwerking
Landelijk Diëtisten Netwerk COPD
Gonnie Geraerts, diëtist, Máxima Medisch Centrum - ParaMáx, Veldhoven en Saskia van Os, diëtist, Eet-wijzer, Zeewolde

 

naar plenaire zaal

Medicatie bij COPD en interactie met voeding 
Stephan Levering, Hoofd Ziekenhuisapotheek, Ziekenhuis Rivierenland Tiel

 

De COPD-patiënt met overgewicht 

COPD en obesitas zijn veel voorkomende aandoeningen. In deze lezing wordt de interactie tussen obesitas en COPD besproken, met speciale aandacht voor de effecten op de longfunctie, de extrapulmonale manifestaties, de overleving en de consequenties voor behandeling.

Dr. Frits Franssen, longarts, Centrum voor Integrale Revalidatie Orgaanfalen (CIRO), Horn

17:00 uur

Wel thuis


Verdiepingsmodule Dinsdag 29 november 2016

De verdiepingsmodule is helaas VOL. U kunt zich voor deze cursusdag op 29 november niet meer inschrijven. U bent van harte welkom op de basismodule op 7 november in de Jaarbeurs; deze inschrijving is nog wel open.

09:30 uur

Ontvangst en registratie

10:00 uur

Welkom

Dagvoorzitter: Dr. Frits Franssen, longarts, Ciro, expertisecentrum voor chronisch orgaanfalen, Horn

 

Co-morbiditeit en COPD

De helft van patiënten met COPD hebben vaak vier of meer co-morbiditeiten met verminderde kwaliteit van leven als gevolg. Uit onderzoek in Ciro kwamen vijf duidelijke clusters naar voren: een ‘hart- en vaatcluster’, een ‘metabool cluster’, een ‘psychologisch cluster’, een cluster met ‘ondervoeding’ en een cluster met ‘minimale co-morbiditeit.

Dr. Lowie Vanfleteren, longarts, Centrum voor Integrale Revalidatie Orgaanfalen (CIRO), Horn

 

Leerpunten voor de praktijk 

Welke betekenis hebben deze bevindingen op de adviezen en aanpak van de diëtist?

Discussie onder leiding van dagvoorzitter dr. Frits Franssen en Gonnie Geraerts, diëtist,  Máxima Medisch Centrum - ParaMáx, Veldhoven namens Landelijk Diëtisten  Netwerk COPD

Lunch

Management van overgewicht bij COPD

Vaak ligt de focus bij de voedingsbehandeling van COPD op ondervoeding. Maar bij een deel van de COPD patiënten is juist gewichtsvermindering noodzakelijk. Uit onderzoek blijkt dat de prevalentie van metabool syndroom bij COPD patiënten hoger is dan de controle groep. Ook dienen patiënten op de wachtlijst voor longtransplantatie BMI <30 te hebben.

Welke aandachtspunten zijn relevant bij de aanpak van overgewicht bij deze complexe groep patiënten. Hoe kan de spiermassa behouden blijven en welke consequenties hebben dieetadviezen zoals KH beperking en VLCD hierbij? 
Dr. Frits Franssen, longarts, Ciro, expertisecentrum voor chronisch orgaanfalen, Horn

Leerpunten voor de praktijk 

Consequenties voor de diëtist 

Discussie onder leiding van Frits Franssen en Paula van Melick, diëtist, Centrum voor Integrale Revalidatie Orgaanfalen (CIRO), Horn, Landelijk Netwerk Diëtisten COPD

Pauze

Zijn doelstellingen en effectiviteit van voeding bij longrevalidatie vergelijkbaar met die bij topsport?

De voordelen van adequate koolhydraten en eiwitinname voor het optimaliseren van sportprestaties zijn duidelijk. Ook zijn er aanwijzingen dat specifieke voedingsstoffen, zoals creatine, meervoudig onverzadigde vetzuren (PUFA) en nitraat lichamelijke prestaties kunnen verbeteren. Ook bij COPD is het verbeteren van fysieke prestaties een

belangrijk therapeutisch doel. Kunnen we de voedingsadviezen aan sporters ook inzetten voor klinische en fysiologische verbetering bij COPD patiënten?

Coby van de Bool MSc, Promovenda Afdeling Longziekten, Maastricht University

 

Ervaringen, knelpunten van de deelnemers

Discussie onder leiding van dagvoorzitter dr. Frits Franssen 

16:45 uur

Wel thuis

Datum en locatie

Jaarbeurs, Utrecht

Maandag 7 november: basismodule
Dinsdag 29 november: verdiepingsmodule

De verdiepingsmodule is helaas VOL. U kunt zich voor deze cursusdag op 29 november niet meer inschrijven. U bent van harte welkom op de basismodule op 7 november in de Jaarbeurs; deze inschrijving is nog wel open.

Doelgroep

De cursus bestaat uit een

  • basismodule voor diëtisten, die patiënten met COPD (willen gaan) begeleiden in alle sectoren.
  • verdiepingsmodule voor diëtisten met ervaring op het gebied van COPD en longlijden. De verdiepingsmodule geeft geen kant en klare oplossingen, maar bespreekt en bediscussieert actuele en complexe onderwerpen.

initiatief

PIT Actief en Landelijk Diëtisten Netwerk COPD (LDN-COPD)

participatie

Nederlandse Vereniging van Diëtisten, Diëtisten Coöperatie Nederland en Vlaamse Beroepsvereniging van Voedingsdeskundigen en Diëtisten

met dank aan sponsor

eurocept homecare

 

realisatie en informatie

PIT Actief,
E: info@pitactief.nl
T: 020-6266694/06 29590380
T: 035-6024615

                                                     

 

 

Kosten 

inclusief digitaal cursusmateriaal en consumpties

ééndaagse modulebasis- en verdiepingsmodule
Leden LD,N-COPD, DCN, NVD  en VBVD€ 215,00€ 405,00
Niet-leden€ 275,00€ 515,00

 

De verdiepingsmodule is helaas VOL. U kunt zich voor deze cursusdag op 29 november niet meer inschrijven. U bent van harte welkom op de basismodule op 7 november in de Jaarbeurs; deze inschrijving is nog wel open.

U kunt u hier inschrijven.

accreditatie

Deze post HBO is geaccrediteerd ( ADAP) voor diëtisten voor de algemene registratie in het Kwaliteitsregister. Het aantal accreditatiepunten is per module acht uur en opgebouwd uit drie uren voorbereiding en vijf scholingsuren .
Deze cursus kan daarnaast ook deel uitmaken van uw eventuele specialisatie Acute en Chronische zorg of van de vrije modules voor de andere specialisaties.