post HBO cursus

 Voeding bij kanker

Voedingsinterventie speelt een belangrijke ondersteunende rol in de behandeling van patiënten met kanker, zowel in de curatieve als palliatieve fase. Hoe beter de voedingstoestand, des te beter de resultaten van de behandeling. In de multidisciplinaire richtlijn Ondervoeding bij patiënten met kanker en in het nieuwe, herziene Handboek Voeding bij kanker wordt het belang van een goede voedingsbegeleiding benadrukt.
Voedingsinterventie is echter niet eenvoudig, want het kankerproces verstoort bij veel patiënten de voedselinname en de stofwisseling. Aan de diëtist de uitdaging om samen met andere zorgprofessionals de patiënt een optimale en passende voeding te bieden. De kennis uit deze post HBO cursus maakt het eenvoudiger om deze uitdaging aan te gaan.

De post HBO cursus bestaat uit een tweedaagse basismodule, een eendaagse verdiepingsmodule en kleinschalige gespreksmodule van een middag. De basis- en gespreksmodule zijn voor alle diëtisten die mensen met kanker begeleiden. De verdiepingsmodule is bestemd voor de ervaren oncologische diëtist.

Voor deze verdiepingsmodule zijn geen plaatsen meer beschikbaar, deze module is vol. 

 

 

Gespreksmodule 

De gespreksmodule bestaat uit een middag en is voor alle diëtisten die oncologische patiënten (willen gaan) begeleiden.

Gespreksmodule | 2 oktober Utrecht | 9 oktober Amersfoort

13:00 uur

Ontvangst en registratie

Geen lunch

13:30 uur

Het gesprek met de oncologische patiënt | KLEINSCHALIGE TRAINING
Trainer Christien de Jong, vrijgevestigd psychotherapeut, tevens verbonden aan het Amsterdams Instituut voor Gezins- en Relatietherapie (AIGR); hoofddocent opleiding Psychosociale oncologie RINO Utrecht

16:30 uur Wel thuis

Basismodule

De basismodule bestaat uit twee dagen en is voor alle diëtisten die oncologische patiënten (willen gaan) begeleiden.

Basismodule dag 1 | maandag 15 mei 2017

09:15 uur

Ontvangst en registratie
09:45 uur Welkom 
Dagvoorzitter Arrien van Prooijen-de Jong, oncologie verpleegkundige, consulent Care for cancer en docent Hogeschool Ede
ALGEMEEN

Epidemiologie | PRESENTATIE

Prof.dr. Lonneke van de Poll-Franse, hoogleraar Cancer Epidemiology and Survivorship
Nederlands Kanker Instituut en Integraal Kankercentrum Nederland

Carcinogene proces en metabole ontregeling | PRESENTATIE 

Dr. Alexander de Graeff, internist-oncoloog, Universitair Medisch Centrum Utrecht

Wat maakt oncologie patiënten zo bijzonder | DISCUSSIE
Dagvoorzitter Arrien van Prooijen
Lunch
PREVENTIE

Voeding bij primaire en tertiaire preventie van kanker | PRESENTATIE 

Prof.dr.ir. Ellen Kampman, hoogleraar Voeding en ziekten, Wageningen Universiteit

Preventie | DISCUSSIE
Dagvoorzitter Arrien van Prooijen
Pauze
DIAGNOSE

Communiceren na de diagnosedreun | DISCUSSIE
Dagvoorzitter Arrien van Prooijen

VOEDINGSKUNDIGE OVERWEGINGEN

Voedingskundige overwegingen | KLEINSCHALIGE WORKSHOPS

Onder leiding van LWDO

CURATIEVE BEHANDELING

Behandelmethoden | PRESENTATIE 

Dr. Anneke Westermann, oncoloog, Academisch Medisch Centrum, Amsterdam

17:00 uur Wel thuis

 

Basismodule dag 2 | donderdag 8 juni 2017

09:15 uur

Ontvangst en registratie
09:45 uur Welkom 
Dagvoorzitter Christien de Jong, vrijgevestigd psychotherapeut en trainer, tevens verbonden aan het Amsterdams Instituut voor Gezins- en Relatietherapie (AIGR); hoofddocent opleiding Psychosociale oncologie RINO Utrecht
ALGEMEEN

Leven met kanker | PRESENTATIE

Christien de Jong, dagvoorzitter

CURATIEVE BEHANDELING (vervolg)
Mucositis | sessie 1
Drs. Lenneke van Groningen, interist-hematoloog, Radboudumc Nijmegen en diëtist

Geur- en smaakveranderingen | sessie 2

Smaaksturingsteam van het Ikazia ziekenhuis Rotterdam 
Dr. Fransien Croon-de Boer, internist-hematoloog

De deelnemers volgen beide sessies.

Lunch

met proeverij verzorgd door het
smaaksturingsteam van het Ikazia ziekenhuis Rotterdam

SURVIVORS
Voeding bij overgewicht van survivors | PRAKTISCHE ADVIEZEN
Yvette Kilian, (sport)diëtist, Dieetistopsport, specialisten in dieet en sportvoeding
Pauze
CASUÏSTIEK

Voeding bij kanker  | KLEINSCHALIGE WORKSHOPS

Onder leiding van LWDO

CURATIEVE BEHANDELING (vervolg)

Voedingsgerelateerde klachten na radiotherapie | PRESENTATIE

Dr. Henrike Westerveld, radiotherapeut-oncoloog, Academisch Medisch Centrum, Amsterdam
PALLIATIEVE BEHANDELING

Palliatieve zorg: begeleiding van patiënt en familie  | PRESENTATIE
Aty van Aarnhem, kaderarts palliatieve zorg, huisarts n.p., Hospice Nieuwegein 

Palliatieve zorg  | DISCUSSIE 

Christien de Jong, dagvoorzitter

Palliatieve voedingszorg | PRESENTATIE 
Marjolanda Kennis, diëtist oncologie en palliatieve zorg, Tilburg 
17:00 uur Wel thuis

 

Verdiepingsmodule 

De verdiepingsmodule bestaat uit een dag en is voor de ervaren oncologische diëtist.
Tijdens de verdiepingsmodule bediscussiëren de deelnemers actuele thema's met deskundigen .

Verdiepingsmodule | maandag 19 juni 2017

09:30 uur

Ontvangst en registratie
10:00 uur Welkom 
Dagvoorzitter prof.dr. Ron Mathijssen, hoogleraar Geïndividualiseerde oncologische farmacotherapie, Erasmus MC, Rotterdam
WEEFSELONDERZOEK EN DE DIËTIST

Weefselonderzoek, de basis voor diagnose en behandelkeuze  | PRESENTATIE

Dr. Frank van de Goot, patholoog Noordwest Ziekenhuisgroep Alkmaar en oprichter Centrum voor Forensische pathologie
Het oncologische werk van de patholoog anatoom staat aan de basis van de diagnose en behandelkeuze. Het maakt daarnaast bijvoorbeeld ook de rol van vetweefsel bij oncogenese inzichtelijk. Een kijk in de wereld van de patholoog anatoom en de interpretatie van de gegevens van het weefselonderzoek in bijvoorbeeld de verwijsbrief.

De patholoog-anatoom en de diëtist | KRITISCHE DISCUSSIE
Deelnemers, dr. Frank van de Goot en prof.dr. Ron Mathijssen
Lunch
VOEDING EN FARMACOTHERAPIE

Interactie voeding en farmacotherapie | PRESENTATIE
prof.dr. Ron Mathijssen, hoogleraar Geïndividualiseerde oncologische farmacotherapie, Erasmus MC, Rotterdam

Voeding is een van de factoren die van invloed zijn op de geneesmiddelenconcentratie in het lichaam. Inzicht in deze interacties kan leiden tot effectievere medicamenteuze behandelingen, met minder bijwerkingen. De verschillen tussen personen zijn groot, een individuele benadering (personalized medicine) is daarom van belang. 

Interactie voeding en farmacotherapie | KRITISCHE DISCUSSIE
Deelnemers en prof.dr. Ron Mathijssen
Pauze
VOEDING BIJ NEURO-ENDOCRIENE TUMOREN

Specifieke kenmerken van neuro-endocriene tumoren | PRESENTATIE

Dr. Els Nieveen van Dijkum, endocrien en oncologische chirurg, hoofd ENETS Center of Excellence for Neuroendocrine Tumors, AMC, Amsterdam

Neuro-endocriene tumoren (NET's) kunnen voorkomen in het neuro-endrocriene weefsel van organen als de maag, darmen, alvleesklier en longen. NET’s kunnen overmatige hoeveelheden hormonen produceren, wat tot klachten leidt. Het gaat vaak om overproductie van serotonine, gastrine, insuline, glucagon en vasoactive intestinal protein (VIP). Niet alle NET’s leiden tot overmatige hormoonspiegels in het bloed.

Voedingsinterventies bij neuro-endocriene tumoren | KRITISCHE DISCUSSIE
Deelnemers, dr. Els Nieveen van Dijkum en prof.dr. Ron Mathijssen
16:30 uur Wel thuis

 

 

Data en locatie 
Basismodulemaandag 15 mei en donderdag 8 juni 2017 Jaarbeurs, Utrecht
Verdiepingsmodule*maandag 19 juni 2017Jaarbeurs, Utrecht
Gespreksmodulemaandagmiddag 2 oktober Utrecht
maandagmiddag 9 oktoberAmersfoort
* Voor de verdiepingsmodule zijn geen plaatsen meer beschikbaar. Deze module is vol.
Doelgroep
Basismodulediëtisten die oncologische cliënten (willen gaan) begeleiden
Verdiepingsmoduleervaren oncologische diëtist
Gespreksmodulediëtisten die oncologische cliënten (willen gaan) begeleiden

 

Informatie

PIT Actief
E: cursus@pitactief.nl
T: 035-6024615/020-6266694

 

 

 

nitiatief

Landelijke Werkgroep Diëtisten Oncologie en PIT Actief  

Programmacommissie

Landelijke Werkgroep Diëtisten Oncologie
dr. José Breedveld, onderzoeksdiëtist, Maastricht University
Niki Doornink, diëtist Academisch Medisch Centrum, Amsterdam
Lisette van Miert , diëtist Instituut Verbeeten Tilburg
Kelly Silverio Alonso-Duin, diëtist, Medisch Centrum Alkmaar, Alkmaar
Suzanne van Steijn, docent Voeding en Diëtetiek, Haagse Hogeschool
Aafke van der Veen, OLVG locatie West, Amsterdam
PIT Actief
Ellen van der Heijden
Arine de Ridder

Participatie

De Nederlandse Vereniging van Diëtisten, Diëtisten Coöperatie Nederland en de Vlaamse Beroepsvereniging van Voedingsdeskundigen en Diëtisten zijn participant. 

Realisatie

PIT Actief, E: cursus@pitactief.nl , T: 035-6024615/020-6266694

 


inclusief digitaal cursusmateriaal* en consumpties

leden netwerk LWDO
leden NVD, DCN of VBVD                

 

niet-leden

Basismodule€ 405€ 515
Verdiepingsmodule**€ 215€ 275
Gespreksmodule€ 180€ 240
Basis- en verdiepingsmodule**             € 600€ 760
Basis- en gespreksmodule€ 560€ 725
Verdiepings- en gespreksmodule**€ 365€ 465
Basis-, verdiepings- en gespreksmodule**€ 715€ 925

*Het Handboek Voeding bij kanker is de studiestof voor deze cursus. Dit handboek is niet inbegrepen in de prijs.

ISBN: 9789058982988

**Voor de verdiepingsmodule zijn geen plaatsen meer beschikbaar, deze module is vol.

U kunt u hier inschrijven.

Voor de post HBO zal accreditatie aangevraagd worden voor diëtisten bij ADAP.

Het aantal accreditatiepunten is opgebouwd uit 16 uur voor de basismodule en 8 uur voor de verdiepingsmodule. Per cursusdag staan er 3 uur voor de voorbereiding en 5 uur scholingsuren.

De accreditatie vor de middag gespreksmodule is 5 uur, opgebouwd uit 2 uur voorbereiding en 3 uur training.