post HBO cursus

 Voedselallergie

De begeleiding van mensen met een (vermeende) voedselovergevoeligheid is complex. Het omvat het stellen van de juiste diagnose, identificatie van verantwoordelijke triggers of allergenen en het daarop afstemmen van de voeding. Elk van deze fases is een breinbreker, die alleen met stevig puzzelen is op te lossen. Ook al is het niet eenvoudig, het vaststellen of uitsluiten van een voedselovergevoeligheid is van groot belang voor de cliënt. Het helpt om klachten te verminderen en het voorkomt onnodig elimineren van voedingsmiddelen en daarmee mogelijk een onvolwaardige voeding. De begeleiding van zowel kinderen als volwassenen komt aan bod.

Proactieve opstelling van diëtist 
De noodzaak van een proactieve opstelling van diëtist (in plaats van afwachtend) is een leidraad door de cursus. Deze proactieve opstelling is onder andere belangrijk om zo min mogelijk te elimineren, zo snel mogelijk te herintroduceren en variatie aan te brengen in het dieet. Een goede voedingsanamnese kan provocaties en te strenge diëten voorkomen. Het werk van de diëtist is niet alleen belangrijk bij het stellen van de uiteindelijke diagnose en behandeling van voedselallergie, maar óók bij vroege introductie van allergenen ter preventie van voedselallergieen.

De post HBO cursus bestaat uit een tweedaagse basismodule en een eendaagse verdiepingsmodule. De basismodule is voor alle diëtisten die mensen met (vermeende) voedselallergie (willen gaan) begeleiden. De verdiepingsmodule is bestemd voor de ervaren allergiediëtist.

Basismodule
De basismodule bestaat uit twee dagen en is bestemd voor alle diëtisten, die patiënten met (vermeende) voedselallergie (willen gaan) begeleiden.

Basismodule dag 1 | maandag 18 september

 09:30 uur

Ontvangst en registratie
10:00 uurWelkom 
Dagvoorzitter Dr. Berber Vlieg-Boerstra, diëtist en onderzoeker, Vlieg & Melse Diëtisten, Praktijk voor Voedselovergevoeligheid, Arnhem, OLVG, Amsterdam

Allergenen in onze voeding | PRESENTATIE

Dr. Berber Vlieg-Boerstra en Irene Herpertz, kinderdiëtist met aandachtsgebied voedselallergie, Martini Allergie Centrum voor Kinderen, Martini Ziekenhuis Groningen 

(Patho)fysiologie | PRESENTATIE 

Dr. Hans de Groot, Allergoloog  (voor kinderen en volwassenen), Reinier de Graaf, Centrum voor Kind en Allergie & Delfts Allergie Centrum, Delft

Lunch

Gestructureerde anamnese | PRESENTATIE

Anouska Michelsen, diëtist UMC Utrecht 

Casuïstiek diëtistische diagnose | WORKSHOPS

De deelnemers werken in kleine groepen twee maal een casus uit om te komen tot de diëtistische diagnose. Iedere deelnemer kiest twee van de vier thema's.

  1. Tiener met persisterende voedselallergie | Berber Vlieg - Boerstra
  2. Zuigeling met verdenking voedselallergie | Irene Herpertz
  3. Volwassene met kruisallergie | Anouska Michelsen
  4. Schoolkind verdenking voedselallergie, met onbegrepen klachten | Helga Merkun
Workshopronde 1
Pauze
Workshopronde 2
Proactieve opstelling | DISCUSSIE
Berber Vlieg - Boerstra
17:00 uurWel thuis

Basismodule dag 2 | maandag 9 oktober 

 09:30 uur

Ontvangst en registratie
10:00 uurWelkom 
Dagvoorzitter Helga Merkun, diëtist Erasmus MC/KinderHaven, Rotterdam 

Preventie, eliminatie, introductie en provocatie | PRESENTATIE

Dr. Berber Vlieg-Boerstra en Irene Herpertz 

Dynamisch behandelplan | PRESENTATIE

Helga Merkun

12:10 uurLunch
Allergenen: duidelijkheid voor de consument  | PRESENTATIE
Ir. Marjan van Ravenhorst, levensmiddelentechnoloog, Allergenen Consultancy, Scherpenzeel
Casuïstiek diëtistische behandeling | WORKSHOPS
De deelnemers werken in kleine groepen twee maal de casus van dag 1 verder uit om te komen tot de diëtistische behandeling. Iedere deelnemer kiest twee van de vier thema's.
Tiener met persisterende voedselallergie | Berber Vlieg - Boerstra
Zuigeling met verdenking voedselallergie | Irene Herpertz
Volwassene met kruisallergie | Anouska Michelsen
Schoolkind verdenking voedselallergie, met onbegrepen klachten | Helga Merkun
Workshopronde 1
Pauze
Workshopronde 2
Voedselallergie vanuit patiëntenperspectief | PRESENTATIE en DISCUSSIE 
Erasmus MC/KinderHaven, Rotterdam
Anne Zirar, GZ psycholoog en Helga Merkun, diëtist 
17:00 uurWel thuis

Verdiepingsmodule | donderdag 30 november
De verdiepingsmodule is bestemd voor de ervaren allergiediëtist. Tijdens de verdiepingsmodule bediscussiëren de deelnemers actuele thema's met deskundigen.

 09:30 uur

Ontvangst en registratie
10:00 uurWelkom 
Dagvoorzitter dr. Hans de Groot, Allergoloog  (voor kinderen en volwassenen), Reinier de Graaf, Centrum voor Kind en Allergie & Delfts Allergie Centrum, Delft
RECOMBINANT ALLERGENEN SEROLOGIE

Recombinant allergenen serologie | PRESENTATIE
Sinds enkele jaren is het mogelijk om sIgE tegen afzonderlijke allergene eiwitten in voedingsmiddelen, ook wel componenten genoemd, te bepalen. Ernstige allergieën worden vaak toegeschreven aan sensibilisaties voor specifieke componenten. 
Wat is de diagnostische waarde van sIgE tegen de verschillende componenten?
Kunnen deze bepalingen voedselprovocaties minder nodig maken en de keuze voor thuis(her)introducties ondersteunen?
Universitair Medisch Centrum, Utrecht
Prof.dr. André Knulst, hoogleraar dermato – allergologie en Anouska Michelsen, diëtist

Recombinant allergenen serologie en de diëtist | KRITISCHE DISCUSSIE
Deelnemers, spreker en dagvoorzitter
Lunch
FOOD-DEPENDENT EXERCISE-INDUCED ANAPHYLAXIS
Food-dependent exercise-induced anaphylaxis | PRESENTATIE
Symptomen, diagnose en behandeling. 
Welke voedingsmiddelen?
Hoe vast te stellen?
Hoeveel inspanning?
Dr. Hanneke Oude Elberink, internist – allergoloog, UMCG
Dr. Berber Vlieg-Boerstra, diëtist diëtistenpraktijk Vlieg&Melse, Arnhem, onderzoeker OLVG, Amsterdam
Food-dependent exercise-induced anaphylaxis KRITISCHE DISCUSSIE
Deelnemers, spreker en dagvoorzitter
Pauze
PERSISTERENDE VOEDSELALLERGIEËN EN TOLERANTIE INDUCTIE

Stand van zaken ‘preventie’ en behandeling van perstisterende voedsel allergie | PRESENTATIE
Vroege introductie van allergene voedingsmiddelen, what’s makes the difference?
Het gebruik van verhitte melk en ei bij een persisterend allergie; ‘hoe heter hoe beter’?

Immunotherapie  bij voedselallergie, wat kunnen we ermee? 

Martini allergie centrum voor kinderen Groningen
Gerbrich van der Meulen, kinderarts- allergoloog  en Irene Herpertz, kinderdietist

Perstisterende voedsel allergieen en rol diëtist | KRITISCHE DISCUSSIE
Deelnemers, spreker en dagvoorzitter

Samenvatting leerpunten van de dag
Dagvoorzitter dr. Hans de Groot
16:45 uurWel thuis

 

Data en locatie

BASISMODULE | maandag 18 september en maandag 9 oktober in Jaarbeurs Utrecht.
De basismodule is voor alle diëtisten die mensen met (vermeende) voedselallergie (willen gaan) begeleiden. 

VERDIEPINGSMODULE | Eendaagse module op donderdag 30 november in de Jaarbeurs.
De verdiepingsmodule is bestemd voor de ervaren allergiediëtist

Informatie

PIT Actief, E: cursus@pitactief.nl , T: 035-6024615/020-6266694

 

 

 

Initiatief

Diëtisten Alliantie VoedselOvergevoeligheid. (DAVO!) en PIT Actief  

Programmacommissie

Diëtisten Alliantie VoedselOvergevoeligheid (DAVO)
Irene Herpertz, kinderdiëtist met aandachtsgebied voedselallergie, Martini Allergie Centrum voor Kinderen, Martini Ziekenhuis Groningen
Helga Merkun, diëtist Erasmus MC/KinderHaven, Rotterdam
Anouska Michelsen, diëtist UMC Utrecht
Dr. Berber Vlieg-Boerstra, diëtist diëtistenpraktijk Vlieg&Melse, Arnhem, onderzoeker OLVG, Amsterdam
PIT Actief
Ellen van der Heijden
Arine de Ridder

Participatie

De Nederlandse Vereniging van Diëtisten, Diëtisten Coöperatie Nederland en de Vlaamse Beroepsvereniging van Voedingsdeskundigen en Diëtisten zijn participant. 

Realisatie

PIT Actief, E: cursus@pitactief.nl , T: 035-6024615/020-6266694

 

 

 

Kosten

inclusief digitaal cursusmateriaal en consumpties

Deelnamekosten leden netwerk DAVO
leden NVD, DCN of VBVD                
niet leden
Basismodule€ 405€ 515
verdiepingsmodule€ 215€ 275
Basis + verdiepingsmodule               € 600€ 760

U kunt u hier inschrijven.

Accreditatie voor diëtisten wordt aangevraagd bij de ADAP.
Het aantal accreditatiepunten is opgebouwd uit 16 uur voor de basismodule en 8 uur voor de verdiepingsmodule. Per cursusdag staan er 3 uur voor de voorbereiding en 5 uur scholingsuren.