praktijkmodules regionaal

 Voedselovergevoeligheid

De praktijkmodule Voedselovergevoeligheid brengt regionaal diëtisten bijeen in rondetafel middagbijeenkomsten op de werklocatie van een diëtist-trainer. De trainers zijn allen actief binnen het netwerk DAVO en zeer ervaren in de begeleiding van patiënten met voedselovergevoeligheid. Het programma wordt samengesteld uit zelf ingebrachte knelpunten en casuïstiek rond voedselallergie. Gezamenlijk gaat u aan de slag om de complexe puzzel te leggen in de begeleiding van patiënten met (vermeende) voedselovergevoeligheid; van diëtistische diagnose, behandeling en evaluatie. Tijdens eerder gehouden post HBO cursussen  Voedselovergevoeligheid hebben cursisten aangegeven behoefte te hebben aan kleinschalige praktijkmiddagen en casuïstiekbesprekingen.  Het aantal deelnemers varieert tussen 10 en 15 personen.

Diëtisten kunnen zich sinds kort specialiseren. Met keuze uit de domeinen
1. Acute en Chronische zorg
2. Kinderen
3. Geriatrie en ouderen
4. Psychiatrie en Verstandelijk Gehandicapten zorg (VG zorg) 
5. Public Health
Elke specialisatie is opgebouwd uit verplichte en vrij te kiezen leerstof..

Voor deze regionale praktijkmodule is accreditatie aangevraagd voor de algemene registratie in het Kwaliteitsregister. De praktijkmiddag kan daarnaast ook deel uitmaken van uw eventuele specialisatie Acute en Chronische zorg, Kinderen of van de vrije modules voor de andere specialisaties. 

 

 

Het programma wordt samengesteld uit zelf ingebrachte knelpunten en casuïstiek. 

Tijdsindeling

 

13:30 uur

Welkom, trainer
Toelichting programma

13:35 uur

Casuïstiek deel I - diëtistische diagnose voedselovergevoeligheid

15:00 uur

Theepauze

15:15 uurCasuïstiek, deel 2 - behandeling voedselovergevoeligheid
16:30 uurOverige vragen
17:00 uurWel thuis
De trainers

 

JA

Berta Beusekamp is sinds juli 1980 werkzaam in het UMCG, waar zij steeds meer betrokken is bij de allergologie en inmiddels is dit haar hoofdspecialisme. Dat zij het na zoveel jaren nog steeds leuk vindt komt vooral door het detectivewerk, de continu veranderende inzichten en mogelijkheden voor behandeling, maar vooral door de individuele behandeling. Geen enkele advies is gelijk en dit specialisme blijft altijd boeiend!

 

Berta Beusekamp verzorgt samen met Irene Herpertz de training in
Groningen op 6 oktober 2016.

 

 

 

 

Sandra van Gils en Jeanne de Jongh zijn diëtisten die dagelijks cliënten met een voedselovergevoeligheid (volwassen of op kinderleeftijd) adviseert en begeleidt. Hun passie is om de cliënten vooral te instrueren in wat ze wel kunnen eten en waar de mogelijkheden van uitbreiding liggen. Ze zien het als  een uitdaging om een passend advies te kunnen geven. Alle stukjes van de “allergie-puzzel” moeten immers op de goede  plaats komen. Zij dagen elkaar uit tot het ontwikkelen van nieuwe richtlijnen, provocatie en introductie schema’s . Dagelijks leren ze van elkaar door het werk op de (multidisciplinaire) allergiepoli, bij DAVO van de collega’s en door activiteiten voor de SVA en het NAN van de cliënten.

 

Sandra van Gils ent Jeanne de Jongh verzorgen samen de training in
Dordrecht op 22 november 2016.

Irene Herpertz is kinderdiëtist en al 15 jaar gespecialiseerd in de kinderallergologie. Haar missie is om een kind met een voedselallergie een zo normaal mogelijk (kinder)leven te laten leiden door de juiste diagnose te stellen en het kind, de ouders en de omgeving van het kind instructies te geven over het leven met het voedselallergie. Naast het klinische werk bij het Martini Allergie Centrum voor Kinderen te Groningen heeft ze ervaring met onderzoek naar tolerantie opbouw bij voedselallergie en de methode van thuisintroductie bij verdenking voedselallergie.

 

Irene Herpertz verzorgt samen met Berta Beusekamp de training in
Groningen op 6 oktober 2016.

Berber Vlieg heeft al bijna 30 jaar ervaring met de begeleiding van kinderen en volwassenen van alle leeftijden met (vermeende) voedselovergevoeligheid in de eigen praktijk. Patiënten met voedselovergevoeligheid in de breedste zin van het woord kunnen in de praktijk terecht voor dieetbegeleiding, van patiënten met anafylaxie, Food Protein Induced Anaphylaxis (FPIES) tot patiënten met PDS, Eosinofiele Oesofagitis en intoleranties. Berber is in 2008 is gepromoveerd op dubbelblinde voedselprovocaties bij kinderen. Naast haar praktijk doet zij onderzoek naar voeding en allergie bij de afdeling Kindergeneeskunde van het OLVG te Amsterdam.

 

Berber Vlieg verzorgt de training in 
Arnhem op 3 oktober 2016.

 

datum en locatie

De module beslaat één middag van 13:30 tot 17:00 uur. U ontvangt de routebeschrijving.

datum 2016

plaats

locatie

trainer

22 november DordrechtASZ, locatie DordwijkJeanne de Jongh en Sandra van Gils
VervallenGroningenUMCGBerta Beusekamp, UMCG en 
Irene Herpertz, Martiniziekenhuis

doelgroep

Diëtisten, betrokken bij de zorg voor patiënten met patiënten met (vermeende) voedselovergevoeligheid;.
Het minimale aantal deelnemers is 10, het maximale 15. 

informatie

PIT Actief, E: cursus@pitactief.nl, T: 035-6024615/020-6266694

initiatief

PIT Actief en Diëtisten AlliantieVoedselOvergevoeligheid (DAVO)

Diëtisten AlliantieVoedselOvergevoeligheid (DAVO)

DAVO is een netwerk dat bestaat uit diëtisten werkzaam in een zelfstandige praktijk, een (academisch) ziekenhuis praktijk of bij een thuiszorgorganisatie. Het uitgangspunt voor deelname aan dit netwerk is dat participanten kennis over voedselovergevoeligheid hebben, ervaring in het begeleiden van mensen met voedselovergevoeligheid op basis van de reguliere wetenschap (evidence based practice) en bereid zijn deze kennis en ervaring in te brengen en te delen met de andere leden. Het netwerk houdt zich bezig met verdieping en overdracht van vakinhoudelijke kennis op het gebied van voedselovergevoeligheid met als doel de cliënt met klachten op het gebied van voedselovergevoeligheid beter te kunnen adviseren. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van uitwisseling van ervaringen, informatieoverdracht, intercollegiale toetsing, casus bespreking en materiaalontwikkeling. Daarnaast door het  ontwikkelen van cursussen voor collegae en het initiëren/ begeleiden van (eigen) onderzoek gericht op dieetbehandeling bij voedselovergevoeligheid.

participatie

Nederlandse Vereniging van DiëtistenDiëtisten Coöperatie Nederland en Vlaamse Beroepsvereniging van Voedingsdeskundigen en Diëtisten

 

kosten 

inclusief digitaal cursusmateriaal en consumpties
Leden DAVO, DCN, NVD en VBVD€ 125,00
Niet-leden€ 155,00

 

 

U kunt u hier inschrijven.

accreditatie

Voor deze regionale praktijkmodule is voor diëtisten bij ADAP 4 uur accreditatie aangevraagd voor de algemene registratie in het Kwaliteitsregister. Het aantal accreditatiepunten is opgebouwd uit 3 contacturen en 1 voorbereidingsuur. .De praktijkmiddag kan daarnaast ook deel uitmaken van uw eventuele specialisatie Acute en Chronische zorg, Kinderen of van de vrije modules voor de andere specialisaties.