PIT Actief werkt voor de scholingen in het huidige scholingsoverzicht met veel plezier samen met onderstaande netwerken en organisaties:

De Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland is de wetenschappelijke vereniging van én voor artsen werkzaam in de JGZ. Zij heeft de ambitie de JGZ sterk te positioneren in het veld van de zorg voor de jeugd én de gezondheidszorg.

De fractie Jeugdverpleegkundigen is het netwerk van jeugd-, wijk- en sociaalverpleegkundigen, werkzaam in de jeugdgezondheidszorg. Het netwerk geeft richting aan de beroepsontwikkeling en bevordert onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring.

De sectie Kinderallergologie richt zich voornamelijk op het vergroten van de bekendheid van allergologische ziektebeelden bij kinderartsen, op wetenschappelijke nascholing op (kinder)allergologisch gebied, en op samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Allergologie (NVvA), waarin internisten-allergologen, KNO-artsen en kinderartsen met interesse voor allergologie verenigd zijn.

Diëtisten Coöperatie Nederland is een landelijk netwerk van diëtisten met een eigen praktijk. DCN-diëtisten helpen cliënten bij het bereiken van duurzame gezondheidswinst door op het individu toegespitste leefstijladviezen in combinatie met persoonlijke begeleiding.

Diëtisten Verpleeg- en Verzorgingshuizen is een netwerk van diëtisten gespecialiseerd in voeding en diëten voor ouderen en revalidanten. Diëtisten werkzaam in de verpleeg- en verzorgingshuizen zijn in de DV&V verenigd. Het doel van de vereniging is: opleiding, kennisoverdracht, kwaliteitsbewaking en profilering van de diëtetiek in de ouderen- en revalidatiezorg.

Diëtisten Psychiatrie Nederland zet zich in voor een hoogwaardige kwaliteit van voedingszorg, voedingsadvisering en dieetbehandeling aan psychiatrische patiënten en/of cliënten binnen de geestelijke gezondheidszorg. Het netwerk doet dit onder andere door de kennis, de vaardigheden en de bekendheid van de diëtist werkzaam in de psychiatrie te vergroten.

EADV dé beroepsorganisatie voor diabeteszorgverleners is een platform voor alle beroepsbeoefenaren betrokken bij de diabeteszorg. Sinds 1986  maken wij ons sterk voor een stevige positie van onze leden in het werkveld en de maatschappij.

Kenniscentrum Diëtisten Overgewicht en Obesitas zet zich in om de diëtist te positioneren als een van de hoofdbehandelaars van overgewicht/obesitas. Het netwerk wil dit bereiken door onder andere een betrouwbare (maatschappelijke) partner te zijn, de competenties van de diëtist uit te dragen, naar mogelijkheden te zoeken om de behandeling te verbeteren en door het bevorderen van nascholingen.

De Nederlandse Associatie voor de Studie van Obesitas is een multidisciplinaire associatie met als doel om wetenschappelijke en klinische aspecten en complicaties van overgewicht en obesitas te bestuderen en te bediscussiëren. Uitwisseling van kennis en expertise tussen de leden staat hierbij centraal. De leden zijn afkomstig uit verschillende werkvelden. Ook diëtisten kunnen lid worden van de NASO.

De Nederlandse Vereniging van Diëtisten stelt zich tot doel om de diëtist te positioneren als dé specialist op het gebied van voeding en gedrag in relatie tot ziekte en gezondheid.

De Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners behartigt de beroepsinhoudelijke en economische belangen van de praktijkondersteuners in NL.

V&VN Praktijkverpleegkundigen en Praktijkondersteuners is dé belangenbehartiger voor praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners. De afdeling levert een bijdrage aan verdere professionalisering van o.a. de zorg aan patiënten met een chronische aandoening maar ook op het gebied van preventie en intensieve zorg. Primair doel is kwaliteit- en deskundigheidsbevordering van de praktijkverpleegkundige en praktijkondersteuner.

Voedings Interventie Eetstoornissen zet zich in om de kwaliteit van diëtistische zorg ten behoeve van patiënten met een eetstoornis te verhogen. Dit doet het netwerk onder andere door voorlichting en scholing aan te bieden aan patiënten, collegae, studenten en medebehandelaren.

Voedingspraktijk Rond & Gezond is gespecialiseerd in voeding voor moeder en kind, voor tijdens en direct na de zwangerschap.

Het Voedingscentrum geeft consumenten wetenschappelijk onderbouwde en onafhankelijke informatie over een gezonde, veilige en meer duurzame voedselkeuze. Het Voedingscentrum zoekt hierbij samenwerking met lokale professionals en probeert onder andere diëtisten bij hun werkzaamheden te versterken en te ondersteunen met effectieve instrumenten.