“Alerter op obstipatie en diarree”

Slide

Leergangen

In het NTVD zegt diëtist Petra Thurmer over de leergang diarree en obstipatie: “De leergang heeft me veel gebracht. Ik ben veel alerter geworden op obstipatie en diarree. Het heeft veel invloed op de eetlust van cliënten.”
Een leergang (> 60 accreditatiepunten) biedt verdieping en de vertaalslag naar het eigen werk. Naast de leergang Diarree en obstipatie zijn er ook leergangen over Voeding bij chemotherapie en Medicatie en voeding (voor verschillende patiëntengroepen).
Lees het hele artikel.