Bariatrie en voeding | 10 november 2021

Slide

Bariatrie en voeding | 10 november 2021

Metabole chirurgie is de nieuwe naam voor bariatrische chirurgie. Het is een effectieve behandeling voor ernstig overgewicht en wordt niet meer gezien als een “last resort”, die pas in zicht komt als andere leefstijlinterventies hebben gefaald. De indicatiestelling is verruimd, meer mensen van 65 jaar en ouder komen bijvoorbeeld in aanmerking voor deze operatie. Jaarlijks ondergaan circa 12.000 mensen een bariatrische ingreep, dat aantal neemt naar verwachting toe. Al deze mensen komen na een korte begeleiding vanuit de kliniek weer in de 1e lijnszorg en hebben levenslang begeleiding nodig. Met speciale aandacht voor voeding, zoals mogelijke klachten bij het eten als gevolg van de ingreep en de volwaardigheid van de voeding. Kortom: werk aan de winkel de diëtist.