Cliënten met een migratieachtergrond – digitale leergang

Slide

Zelfstudie gevolgd door online consultatie

Inmiddels heeft 23% van de Nederlandse bevolking een migratieachtergrond. Om deze mensen goed te kunnen begeleiden heb je inzicht nodig in de religies, culturen, gezondheid(sbeleving) en voeding(sgewoonten). De leergang Cliënten met een migratieachtergrond biedt die informatie. En laat zien hoe je die toepast in het consult. In intercollegiaal overleg ga je ook zelf aan de slag.
Als je de leergang hebt voltooid ontvang je als diëtist naast de 44 accreditatiepunten ook een keurmerk als bewijs dat je het studietraject succesvol hebt afgerond. Dit keurmerk laat zien wat je kan.

De leergang geeft informatie over mensen met een Marokkaanse, Turkse en Surinaamse achtergrond (de grootste groepen in Nederland). Daarnaast kies je in welke migratieachtergrond (bijvoorbeeld de Somalische) je je verder wilt verdiepen.

Klik hier voor informatie en inschrijving voor de leergang Cliënten met een migratieachtergrond.