Collegetoer Hart- en vaatziekten

Praktijkmodule

Utrecht
2018 – 2019

In deze collegetoer neemt een cardioloog de klachten en aandoeningen aan hart- en vaten gerelateerd onder de loep. Pathofysiologische achtergronden zijn de basis om adequate interventies te bespreken en de voedingskundige consequenties. In deze kleinschalige middagbijeenkomsten worden presentatie en casuïstiek afgewisseld
De collegetoer Hart- en vaatziekten is opgebouwd uit vier collegemiddagen naar keuze waarin iedere middag een ander ziektebeeld centraal staat. U kunt kiezen uit
College 1  Cardiovasculair risicomanagement | 7 november 2018
College 2  Vrouwen en hart- en vaatziekten | 12 december 2018
College 3  Hartfalen en cardiale cachexie 14 januari 2019
College 4 Cardiorenaal syndroom 12 februari 2019