Verdieping Autisme spectrum stoornissen en voeding

Verdiepingsmodule

De inschrijving voor de verdiepingsmodule van de post HBO cursus Autisme spectrum stoornissen en voeding is geopend. 

Bij een autisme spectrum stoornis (ASS) is de informatieverwerking in de hersenen van kinds af aan verstoord. Afwijkende voedingspatronen zijn niet zeldzaam bij mensen met ASS. De begeleiding vraagt om specifieke deskundigheid van de diëtist, niet alleen in de gespecialiseerde centra, maar ook in de eerste lijn en andere sectoren.

Prof. Wouter Staal, hoogleraar Autisme spectrum stoornissen
“Het herkennen van autisme vergt een geoefend oog. Met inzicht in de (fysiologische) achtergronden en het herkennen van alarmsignalen, worden mensen met een autisme spectrum stoornis eerder begrepen en kunnen zijn beter deelnemen aan het leven van alledag.”

Deze verdiepingsmodule gaat in op pathofysiologie, ontstaan, verloop en alarmsignalen van ASS, de specifieke voedingsproblematiek hierbij en oefent u met een deskundige trainer de belangrijkste punten voor de diëtist bij de begeleiding van mensen met deze stoornis.