Voeding bij hemato-oncologische zorg

Jubileumcongres

Utrecht
12 april 2019

Leukemie, lymfomen en multiple myeloom (ziekte van Kahler) zijn de meest voorkomende vormen van bloedkanker. De behandeling bestaat uit een combinatie van hoog-gedoseerde chemotherapie, immunotherapie en stamceltransplantatie. Perifere centra kunnen betrokken zijn bij de voorbereiding en nazorg. De impact van het behandeltraject op het maagdarmkanaal is groot, waardoor eten een opgave wordt. De diëtist, verpleegkundige en verpleegkundig specialist staan samen voor de uitdaging om de patiënt een zo volwaardig mogelijke voeding te bieden en daarmee bij te dragen aan een goede voedingstoestand en de kwaliteit van leven. Dit  30 jarig jubileumcongres van de Landelijke Overleg Diëtisten Hematologie en Stamceltransplantatie (LODHS)  bespreekt de achtergronden en praktische adviezen.