Toepassen van kennis voedselallergie in de praktijk

Slide

Verdiepingsmodule

Diagnosticeren en behandelen van patiënten met voedsel allergieën blijft complex, ook na het volgen van scholingen over dit thema. Speciaal voor deze groep diëtisten is de praktijkmodule ontwikkeld, waarin het toepassen van kennis en het inzetten van de juiste tools in de praktijk centraal staat. Eigen vragen en casuïstiek worden in kleine groepjes besproken met deskundigen.  

De praktijkmodule van de post HBO cursus Voedselallergie is op 11 juni 2020 in de Jaarbeurs te Utrecht.