Slide

Bariatrie en voeding

Metabole chirurgie (bariatrische chirurgie) is een effectieve behandeling voor ernstig overgewicht. Jaarlijks ondergaan circa 12.000 mensen een metabole chirurgie, dat aantal neemt naar verwachting toe. Het wordt steeds eerder ingezet en niet meer gezien als een optie die pas in zicht komt als andere leefstijlinterventies hebben gefaald. De indicatiestelling is verruimd, dus steeds meer mensen komen ervoor in aanmerking.

Na een korte begeleiding vanuit de kliniek komen zij vaak weer in de 1e lijnszorg en hebben levenslang begeleiding nodig. Met speciale aandacht voor voeding, zoals mogelijke klachten als gevolg van de ingreep, complicaties en natuurlijk de volwaardigheid van de voeding.

Daarnaast is er ook oog voor leefstijladviezen op de lange termijn, om het gewichtsverlies en een optimale gezondheid te behouden. Denk bijvoorbeeld aan de specifieke voedingsbegeleiding van post-bariatriepatiënten bij zwangerschap, oncologie en veroudering. Kortom: werk aan de winkel voor de diëtist.

Voor wie
Diëtisten in eerste en tweede lijn die mensen behandelen die ooit een bariatrische ingreep hebben ondergaan. De scholing richt zich vooral op de knelpunten die je als diëtist tegenkomt bij deze specifieke patiëntengroep. 

Geef je belangstelling aan en ontvang bericht als de datum bekend is.

KLASSIKAAL

Voorjaar 2024 | Utrecht