Slide

Leergang Cliënten met een migratieachtergrond

Inmiddels heeft 23% van de Nederlandse bevolking een migratieachtergrond. Om deze mensen goed te kunnen begeleiden heb je inzicht nodig in de religies, culturen, gezondheid(sbeleving) en voeding(sgewoonten).

De leergang Cliënten met een migratieachtergrond biedt die informatie. En laat zien hoe je die toepast in het consult. In intercollegiaal overleg ga je ook zelf aan de slag.

De leergang geeft informatie over mensen met een Marokkaanse, Turkse en Surinaamse achtergrond (de grootste groepen in Nederland). Daarnaast kies je in welke migratieachtergrond (bijvoorbeeld de Somalische) je je verder wilt verdiepen.

De leergang bestaat uit zelfstudie en online consultatie met je medestudenten en de docenten. De zelfstudie, geheel in het Nederlands, kan je in je eigen tempo en in je eigen tijd volgen. Je kan direct na inschrijving starten. Het bestaat uit literatuur, een online toelichtend gesprek van de docenten een toets en opdrachten. Je rondt de zelfstudie af voor de online consultatie.

Als je de leergang hebt voltooid ontvang je naast de accreditatiepunten ook een keurmerk als bewijs dat je het studietraject succesvol hebt afgerond. Dit keurmerk laat zien wat je kan.

Digitaal

zelfstudie gevolgd door online consultatie
Online consultatie 4 december 2023Ruim 85% van de deelnemers raadt collega's aan de leergang te volgen.

"Diversiteit in Nederland zal de komende jaren alleen maar toe nemen. Het is dan ook noodzakelijk om je hierin te verdiepen."

"Inspirerend en zowel goed voor je werk als je eigen ontwikkeling."