Slide

Cultuursensitieve zorg bij het levenseinde

In de huidige Nederlandse samenleving krijgen artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners te maken met patiënten en hun familie, die een andere culturele en/of levensbeschouwelijke achtergrond hebben dan zijzelf.

Zij maken kennis met voor hen onbekende ziekteopvattingen, manieren om hulp te zoeken en visies op leven en dood. Tevens kunnen levensstijlen en de rol van familie anders zijn dan zorgprofessionals gewend zijn.

In deze interactieve webinar staat de vraag centraal hoe zorgverleners hier passend op kunnen reageren en op welke wijze zij hierover met patiënten en hun naasten kunnen communiceren.

  • Deskundige spreker
  • Ruimte voor vragen en ervaringen
  • Handvatten voor jouw praktijk

Webinar

Donderdag 9 november 2023 | 10.00 – 12.00 uur