Slide

post HBO cursus Dementie en voeding

Dementie, een combinatie van symptomen, waarbij de hersenen informatie niet meer goed kunnen verwerken, is een verzamelnaam voor ruim vijftig ziektes, waaronder alzheimer en vasculaire dementie.

In de post HBO cursus Dementie en voeding wordt dieper ingegaan op de pathofysiologie van de verschillende vormen van dementie en de consequenties daarvan voor de begeleiding door de diëtist, zowel voor thuiswonende patiënten als voor patiënten in instellingen. Tevens komt de omgang met mensen met dementie uitgebreid aan bod.

In ontwikkeling

voorjaar 2022