Slide

Diabetes met angio- en neuropathie bij ouderen

Ouderen hebben vaak al langer diabetes, waardoor schade aan bloedvaten en zenuwen kan zijn ontstaan. Deze angio- en neuropathie verslechteren de kwaliteit van leven en leiden tot functieverlies van verschillende orgaansystemen, die nodig zijn om voeding te kopen, koken en consumeren. De voeding en voedingstoestand komen hierdoor in het nauw.

Vaatschade kan bijvoorbeeld resulteren in slechter zien en lopen en in een verminderde nierfunctie. Zenuwschade kan instabiliteit en verlies van gevoel in de vingers tot gevolg hebben. Het heeft ook consequenties voor het zenuwstelsel in het maagdarmkanaal met gastroparese en incontinentie als mogelijke gevolgen. Welk voedingsbeleid vermindert de klachten en draagt bij aan een betere kwaliteit van leven?

Je kan klassikaal (midden Nederland) of digitaal (vanuit huis/werk) deelnemen. Beide programma’s zijn gelijkwaardig qua inhoud, zelfstudie, accreditatiepunten en deelnamekosten.

2021| Digitaal of klassikaal

Verdiepingsmodule 
2 juni 2021 | UtrechtSpreker drs. Leonora Louter, internist vakgroep geriatrie Albert Schweitzer ziekenhuis
Psychische, sociale en functionele factoren bepalen in de populatie van kwetsbare ouderen het effect van de behandeling. Deze factoren zijn daarom minstens zo belangrijk als de medische overwegingen bij het bepalen van het beleid.