Slide

Diabetes met angio- en neuropathie bij ouderen

Ouderen hebben vaak al langer diabetes, waardoor schade aan bloedvaten en zenuwen kan zijn ontstaan. Deze angio- en neuropathie verslechteren de kwaliteit van leven en leiden tot functieverlies van verschillende orgaansystemen, die nodig zijn om voeding te kopen, koken en consumeren. De voeding en voedingstoestand komen hierdoor in het nauw.

Vaatschade kan bijvoorbeeld resulteren in slechter zien en lopen en in een verminderde nierfunctie. Zenuwschade kan instabiliteit en verlies van gevoel in de vingers tot gevolg hebben. Het heeft ook consequenties voor het zenuwstelsel in het maagdarmkanaal met gastroparese en incontinentie als mogelijke gevolgen. Welk voedingsbeleid vermindert de klachten en draagt bij aan een betere kwaliteit van leven?

Je kan je belangstelling aangeven, je ontvangt dan bericht zodra het programma en datum bekend zijn en de inschrijving is geopend. Bij de inschrijving heb je keuze om klassikaal (midden Nederland) of digitaal (vanuit huis of werk) deel te nemen. Beide programma’s zijn gelijkwaardig qua inhoud, zelfstudie, accreditatiepunten en deelnamekosten.

2021| Digitaal of klassikaal

Verdiepingsmodule 
begin juni 2021 | Midden Nederland