Collegetoer Hart- en vaatziekten

In deze collegetoer neemt een cardioloog de klachten en aandoeningen aan hart- en vaten gerelateerd onder de loep. Pathofysiologische achtergronden zijn de basis om adequate interventies te bespreken en de voedingskundige consequenties.
De collegetoer is opgebouwd uit vier collegemiddagen naar keuze waarin iedere middag een ander ziektebeeld centraal staat.

College 1  Cardiovasculair risicomanagement | 7 november 2018
College 2  Vrouwen en hart- en vaatziekten | 12 december 2018
College 3  Hartfalen en cardiale cachexie | 14 januari 2019
College 4  Cardiorenaal syndroom | 12 februari 2019

In deze kleinschalige middagbijeenkomsten worden presentatie en casuïstiek afgewisseld; elke college van 2,5 uur biedt niet alleen veel informatie, er is ook ruime gelegenheid om eigen casuïstiek of vragen te bespreken. Diëtisten, werkzaam met patiënten met hart- en vaatziekten, zijn middagvoorzitter. 
De middagen vinden plaats in Utrecht. U ontvangt korting bij inschrijving voor meerdere collegemiddagen.

2018 | 2019 Utrecht

middagbijeenkomsten 
keuze uit
– 7 november
– 12 december
– 14 januari
– 12 februari

Scholing hart- en vaatziekten