Slide

Collegetour Hart- en vaatziekten

De collegetour Hart- en vaatziekten behandelt verschillende thema’s. Elke middag heeft zijn eigen thema. Op zo’n middag licht een arts of onderzoeker het ziektebeeld toe en een bespreekt een diëtist de dieetbehandeling. Daarnaast is er door middel van casuïstiek en discussie ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en ideeën.

De vier thema’s zijn:

College 1 | Het cardiovasculaire risico bij diabetes type 2
College 2 | Ondervoeding en het risico op cardiovasculaire events
College 3 | Cardiale cachexie en lichaamssamenstelling, voeding bij hartchirurgie
College 4 | Het vrouwenhart

14 november 2023
14 december 2023
25 januari 2024
4 maart 2024

Vier middagen collegetour
Digitaal