Complexe IBD en diverticulitis

Samen met het Netwerk Diëtisten MDL ontwikkelen we de verdiepingsmodule Complexe IBD en diverticulitis, bestemd voor diëtisten, ervaren in de begeleiding van MDL patiënten. 
Het programma is momenteel in ontwikkeling en sprekers worden benaderd. Onder het tabblad programma staan de onderwerpen, die aan bod komen.

De bijeenkomst vindt plaats in Utrecht begin 2021. U kunt uw belangstelling aangeven. U ontvangt dan bericht zodra het programma en datum bekend zijn en u uw keuze kunt maken voor inschrijving voor deze verdiepingsmodule. Uiteraard volgen we de geldende RIVM richtlijnen van dat moment.

2021 | Utrecht

verdiepingsmodule
begin 2021

Scholing hart- en vaatziekten