Slide

Complexe IBD en diverticulitis

Samen met het Netwerk Diëtisten MDL ontwikkelen we de verdiepingsmodule Complexe IBD en diverticulitis, voor diëtisten, ervaren in de begeleiding van MDL patiënten. 
Het programma is grotendeels ingevuld en sprekers worden benaderd. Onder het tabblad programma staan de onderwerpen, die aan bod komen.

De bijeenkomst is in Utrecht in april 2021. Je kan je belangstelling aangeven, je ontvangt dan bericht zodra het programma en datum bekend zijn en de inschrijving is geopend.

2021 | Utrecht

verdiepingsmodule
april 2021

Scholing hart- en vaatziekten