Slide

Interculturele dieetbehandeling

Mensen met een migratieachtergrond hebben meer risico op gezondheidsklachten. De taalbarrière, interculturele verschillen of laaggeletterdheid zijn enkele voorbeelden waardoor ze niet altijd even makkelijk hun weg vinden in de zorg.

Ook als diëtist kun je knelpunten tegenkomen in de dieetbehandeling en voedingszorg bij mensen met een migratieachtergrond. Verschillen in beleving van ziekte en gezondheid en de rol van voeding hierin kunnen soms tot problemen leiden in de begeleiding.

Door inzicht te krijgen in de religies, interculturele verschillen, gezondheid(sbeleving) en voeding(sgewoonten), kun je je communicatie en behandeldoelen beter afstemmen.

In deze post HBO cursus is aandacht voor een aantal belangrijke knelpunten en aandachtspunten:

  • Verschillen in beleving van ziekte en gezondheid in interculturele samenleving
  • Rol van voeding binnen religie en cultuur
  • Het belang van goede communicatie met respect voor interculturele verschillen
  • Ethische dilemma's
  • Religieuze en culturele kijk op palliatieve zorg en levenseinde

post HBO cursusdag

Najaar 2023