Collegetoer Voeding en nierziekten

In deze collegetoer neemt een specialist de klachten en aandoeningen aan nierziekten gerelateerd onder de loep. Pathofysiologische achtergronden zijn de basis om adequate interventies te bespreken en de voedingskundige consequenties.
De collegetoer is opgebouwd uit vier collegemiddagen naar keuze waarin iedere middag een ander ziektebeeld centraal staat.

In deze kleinschalige middagbijeenkomsten worden presentatie en casuïstiek afgewisseld; elke college van 2,5 uur biedt niet alleen veel informatie, er is ook ruime gelegenheid om eigen casuïstiek of vragen te bespreken. Diëtisten van het netwerk Diëtisten Nierziekten Nederland (DNN) zijn middagvoorzitter. 
De middagen vinden plaats in Utrecht vanaf april 2020. U kunt uw belangstelling aangeven. U ontvangt dan bericht zodra het programma en de data bekend zijn en u uw keuze kunt maken bij inschrijving voor een of meerdere collegemiddagen.  U ontvangt korting bij inschrijving voor meerdere collegemiddagen.

eerste helft 2020 | Utrecht

middagbijeenkomsten 
College 1, 2, 3 en 4
– data tussen april en november 2020

Scholing hart- en vaatziekten