Slide

Cliënten met een migratieachtergrond

De begeleiding van mensen met een migratieachtergrond vraagt om specifieke deskundigheid. Naast inzicht in de voeding en voedingsgewoonten speelt ook communicatie een belangrijke rol. Op dit moment ontwikkelen we een kennisdossier met deze informatie.

Het kennisdossier zal bestaan uit achtergrondinformatie, presentaties,  voorlichtingsmaterialen en opdrachten. Het is beschikbaar per 1 december 2020.

      2020 | Kennisdossier

      vanaf 1 december 2020