Voeding bij slikstoornisen

Slikstoornissen kunnen het gevolg zijn van verschillende aandoeningen, zoals neurologische, oncologische of aangeboren ziektebeelden. Slikstoornissen vormen een belangrijke risicofactor voor problemen als ondervoeding of onvolwaardige voeding, uitdroging, longontsteking en overlijden. Geschat wordt dat slikstoornissen voorkomen bij ongeveer 6 % van de totale bevolking en bij circa 23 % van de ouderen, oplopend tot zelfs boven de 50 % bij ernstige aandoeningen, zoals keelkanker of een beroerte. Bij mensen met verstandelijke beperking ligt de prevalentie rond 52% en in de 50+ groep zelfs op 77 %. Uit recent onderzoek bleek dat in de groep ouderen met een verstandelijke beperking slechts bij 8% van de mensen met een slikstoornis hiervan melding was gemaakt in het medisch dossier.

 De logopedist zet een sliktherapie in gericht op slikrevalidatie of compensatietechnieken. Aanpassing van de voeding in de juiste consistentie is een essentieel onderdeel van de behandeling en noodzakelijk om een goede voedingstoestand te waarborgen.  De diëtist is hierin een belangrijke samenwerkingspartner en begeleidt de patiënt in de juiste voedingsinname om te komen tot een volwaardige voeding, afgestemd op de wensen en mogelijkheden.

De bijeenkomst vindt plaats in voorjaar 2021. U kunt uw belangstelling aangeven. U ontvangt dan bericht zodra het programma en datum bekend zijn en u uw keuze kunt maken voor inschrijving . Uiteraard volgen we de geldende RIVM richtlijnen van dat moment.

2021 | Midden Nederland

post HBO cursus
diëtisten en logopedisten
voorjaar 2021

Scholing hart- en vaatziekten