Slide

Voeding bij slikstoornisen

Slikstoornissen vormen een belangrijke risicofactor voor problemen als ondervoeding, onvolwaardige voeding, uitdroging, longontsteking en overlijden. Ze kunnen het gevolg zijn van aandoeningen als neurologische, oncologische of aangeboren ziektebeelden. De prevalentie van slikstoornissen is naar schatting 6 % onder de totale bevolking, 23 % bij ouderen en hoger dan 50 % bij ernstige aandoeningen, zoals keelkanker of een beroerte. Van de mensen met een verstandelijke beperking heeft meer dan de helft een slikstoornis, terwijl uit recent onderzoek blijkt dat dat voor vrijwel niemand van hen in het medisch dossier is gedocumenteerd.

 De logopedist richt zich op slikrevalidatie of compensatietechnieken. Een aangepaste voeding met de juiste consistentie is een essentieel onderdeel van de behandeling en noodzakelijk om een goede voedingstoestand te waarborgen. De diëtist is hierin een belangrijke samenwerkingspartner en begeleidt de patiënt in de juiste en volwaardige voedingsinname, afgestemd op de wensen en mogelijkheden.

De bijeenkomst vindt plaats in voorjaar 2021. Je kan je belangstelling aangeven, als het programma en de datum bekend zijn ontvang je bericht.

2021 | Midden Nederland

post HBO cursus
diëtisten en logopedisten
voorjaar 2021

Scholing hart- en vaatziekten