post HBO cursus Voeding bij autisme spectrum stoornissen

Bij een autisme spectrum stoornis (ASS) is de informatieverwerking in de hersenen van kinds af aan verstoord. Mensen met een ASS hebben beperkingen in de sociale communicatie en interactie en vertonen vaak repetitief gedrag met specifieke interesses. Afwijkende voedingspatronen zijn niet zeldzaam bij mensen met ASS. De begeleiding vraagt om specifieke deskundigheid van de diëtist, niet alleen in de gespecialiseerde centra, maar ook in de eerste lijn en andere sectoren.

Momenteel worden de sprekers benaderd en in overleg met hen de definitieve datum vastgesteld. U kunt uw belangstelling aangeven. U wordt dan geïnformeerd zodra de definitieve datum bekend is en de inschrijving geopend.

2020 Utrecht

verdiepingsmodule
begin 2020