post HBO cursus Voeding bij autisme spectrum stoornissen

Bij een autisme spectrum stoornis (ASS) is de informatieverwerking in de hersenen van kinds af aan verstoord. Mensen met een ASS hebben beperkingen in de sociale communicatie en interactie en vertonen vaak repetitief gedrag met specifieke interesses. Afwijkende voedingspatronen zijn niet zeldzaam bij mensen met ASS. De begeleiding vraagt om specifieke deskundigheid en communicatievaardigheden van de diëtist, niet alleen in de gespecialiseerde centra, maar ook in de eerste lijn en andere sectoren.
Deze module biedt inzicht in pathofysiologie, voedingsproblematiek en communicatie bij mensen met ASS.
De post HBO is eenmalig en wordt niet herhaald. De cursus richt zich op diëtisten uit alle sectoren, die cliënten met ASS (willen gaan) begeleiden. Voor hen wordt accreditatie aangevraagd. Andere zorgprofessionals zijn welkom.

Spreker prof. Wouter Staal, hoogleraar Autisme spectrum stoornissen
“Het herkennen van autisme vergt een geoefend oog. Met inzicht in de (fysiologische) achtergronden en het herkennen van alarmsignalen, worden mensen met een autisme spectrum stoornis eerder begrepen en kunnen zij beter deelnemen aan het leven van alledag.”

2020 Utrecht

pathofysiologie-voeding-communicatie
20 januari 2020