post HBO cursus Voeding bij autisme spectrum stoornissen

Bij een autisme spectrum stoornis (ASS) is de informatieverwerking in de hersenen van kinds af aan verstoord. Mensen met een ASS hebben beperkingen in de sociale communicatie en interactie en vertonen vaak repetitief gedrag met specifieke interesses. Afwijkende voedingspatronen zijn niet zeldzaam bij mensen met ASS. De begeleiding vraagt om specifieke deskundigheid en communicatievaardigheden van de diëtist, niet alleen in de gespecialiseerde centra, maar ook in de eerste lijn en andere sectoren.

2020 Utrecht

verdiepingsmodule
20 januari 2020