Slide

Voeding bij hemato-oncologische zorg

Bij hemato-oncologische aandoeningen circuleren de maligne cellen door het lichaam. Dit is een wezenlijk verschil ten opzichte van bijvoorbeeld borst- of longkanker. Dit heeft consequenties voor de behandeling. Naast hooggedoseerde chemotherapie, kan stamceltransplantatie een behandeloptie zijn. Vragen die in het webinar aan de orde komen zijn bijvoorbeeld: Wat is de pathofysiologie van de meest voorkomende hematologische maligniteiten en welke behandeling (hoog-gedoseerde chemotherapie, immunotherapie en stamceltransplantatie) wordt daarbij toegepast? En welke voedingsgerelateerde klachten treden op en hoe ga je hier als diëtist in de praktijk mee om?

Stamceltransplantatie gebeurt klinisch of poliklinisch in gespecialiseerde centra. Perifere centra kunnen betrokken zijn bij de voorbereiding en nazorg. De diëtist is van grote waarde voor de hemato-oncologische patiëntengroep.

Voor wie
Gezondheidsprofessionals die patiënten met hematologische ziekten begeleiden. Het webinar richt zich specifiek op diëtisten en voedingsbeleid bij hematologie en stamceltransplantatie, maar kan ook worden gevolgd door (oncologie)verpleegkundigen met een interesse in voeding.

Webinar

Online | Najaar 2024