post HBO cursus Voeding bij hemato-oncologische zorg

Leukemie, lymfomen en multiple myeloom (ziekte van Kahler) zijn de meest voorkomende vormen van bloedkanker. Bij deze hemato-oncologische aandoeningen circuleren de maligne cellen door het lichaam. De behandeling bestaat uit een combinatie van hoog-gedoseerde chemotherapie, immunotherapie en stamceltransplantatie. Stamceltransplantatie vindt plaats in gespecialiseerde centra. Perifere centra kunnen betrokken zijn bij de voorbereiding en nazorg.
De impact van het behandeltraject op het maagdarmkanaal is groot, waardoor eten een opgave wordt. De diëtist, verpleegkundige en verpleegkundig specialist staan samen voor de uitdaging om de patiënt een zo volwaardig mogelijke voeding te bieden en daarmee bij te dragen aan een goede voedingstoestand en de kwaliteit van leven. Het jubileumcongres van de LODHS bespreekt de achtergronden en praktische adviezen.

2019

Jubileum LODHS
Utrecht 12 april