Slide

post HBO cursus Voeding bij kanker

Diëtisten zien cliënten met een grote verscheidenheid aan oncologische aandoeningen. Hiervoor is kennis noodzakelijk over de vele aspecten van kanker en de invloed hiervan op de voedingsopname en voedingstoestand van de cliënt.

Samen met de LWDO ontwikkelen een verdiepings- en een basismodule.
In het voorjaar zal de verdiepingsmodule plaatsvinden; aan het einde van deze dag zal ook het vernieuwde handboek Voeding bij kanker worden gepresenteerd.
Tevens ontwikkelen we een geactualiseerde basismodule, bestemd voor alle diëtisten die mensen met kanker begeleiden.
De basismodule bestaat uit 2 dagen met een tussenpauze van enkele weken en zal voorjaar 2022 worden aangeboden.
Diverse onderwerpen komen in deze basismodule aan bod, zoals:

  • Het carcinogene proces en metabole ontregeling
  • Voedingsbehoefte bij kanker
  • behandelmethoden bij kanker en de consequenties voor voedingsinname
  • voedingsinterventies bij specifieke problemen zoals mucositis, smaak- en geurveranderingen

Belangstellenden kunnen zich melden via tabblad belangstellendenregistratie en ontvangen bericht zodra het programma is ontwikkeld en de inschrijving geopend.
Naast deze tweedaagse basismodule is ook een praktijkmodule in ontwikkeling over palliatieve (voedings)zorg en gesprektechnieken in najaar 2022. Informatie hierover tref je aan in het scholingsoverzicht.

In ontwikkeling

verdiepingsmodule | voorjaar 2022
basismodule | najaar 2022