Slide

post HBO cursus Voeding bij psychiatrische stoornissen

In ontwikkeling

begin 2023

Voedingsproblemen en eetstoornissen komen regelmatig voor bij cliënten met psychiatrische aandoeningen. Het herkennen, vaststellen van de diagnose en de behandeling vraagt veel van de diëtist en andere begeleidende zorgprofessionals

De post HBO cursus Voeding bij psychiatrische stoornissen wordt ontwikkeld samen met het netwerk Diëtisten Psychiatrie Nederland.
De cursus dieper ingaan op de pathofysiologie van de verschillende vormen van psychiatrische stoornissen, de voedingsproblemen en eetstoornissen en de consequenties daarvan voor de begeleiding door de diëtist. Tevens komt de omgang met deze cliëntengroep  aan bod.