Studeren op afstand

Online kennisdossier en leergangen

Studeren op afstand met het online kennisdossier of leergangen

Studeren op afstand

Vanwege de situatie rondom het COVID-19 virus verzorgen we op dit moment geen scholingen met fysieke bijeenkomsten. Het kennisdossier Koolhydraten en insulinegevoeligheid is als online dossier beschikbaar, evenals de leergangen, een scholingsvorm op afstand. We hebben leergangen over diarree en obstipatie; medicatie en voeding en voeding bij chemotherapie. Een van de laatste stappen in een leergang is een contactbijeenkomst; die zijn later in het jaar gepland. De leergangen zijn voor het Kwaliteitsregister geaccrediteerd met 60 – 67 punten.
Het Kennisdossier Koolhydraten en insulinegevoeligheid geeft de meest recente inzichten en adviezen voor de praktijk. Het genuanceerde en diepgravende dossier bestaat uit presentaties van deskundige sprekers en wetenschappelijke (overzichts)artikelen. Het kennisdossier is geheel online, je sluit het af met een korte toets, waarna je de 5,5 accreditatiepunten ontvangt.