Slide

post HBO cursus Dementie en voeding

Dementie omvat ruim vijftig ziektes, waaronder alzheimer en vasculaire dementie. Ruim een kwart miljoen Nederlanders lijdt aan deze aandoening. Dit aantal zal snel sterk stijgen door de vergrijzing. Na het 65e levensjaar verdubbelt elke vijf jaar de kans om dementie te ontwikkelen.

Begeleiding van mensen met dementie vraagt om specifieke competenties van de diëtist. Dit zijn competenties die voedingsinhoudelijke knelpunten oplossen. Het gaat hier bijvoorbeeld om het voorkomen van ondervoeding en uitdroging, en het zo goed mogelijk behouden van spiermassa. Daarnaast gaat de ziekte gepaard met gedragsveranderingen bij de patiënt. Hoe ga je hiermee om en hoe ga je om met hun naasten.

De post HBO cursus combineert de nieuwste inzichten rondom voeding en dementie, gedrags- en voedingsproblemen en de omgang met de ziekte voor cliënten in alle sectoren van de zorg.

Het programma wordt op dit moment vormgegeven. Je kunt wel alvast je belangstelling aangeven.

Voorjaar 2024