Slide
Scholing Specificatie Datum Partner
Maag-, darm- en leverziektenPost HBO cursus1e en 2e lijns module 8 december 2023
Verdiepingsmodule 24 januari 2024
Hart- en vaatziektenCollegetour1-3 colleges
14 december 2023
25 januari 2024
4 maart 2024
Voeding bij chemotherapieLeergang met
zelfstudie en contactdag
Contactdag
21 maart 2024 (vol) of 8 oktober 2024
Medicatie en voedingLeergang met
zelfstudie en contactmiddag
Keuze uit
DM en CVRM | geriatrie | psychiatrie en depressie
Contactmiddag
25 maart 2024
Diarree en obstipatieLeergang -geactualiseerd- met
zelfstudie en contactdag
Contactdag
11 april 2024 of 14 november 2024
Palliatieve voedingszorgPost HBO cursus
Praktijkmodule
11 april 2024
NIEUW Dementie en voedingPost-HBO cursusGeriatriemodule
30 mei 2024
NIEUW VOEDINGNL2024Congres
Voeding en het brein
5 juni 2024
BINNENKORT Bariatrie en voeding 2024Post HBO cursusVoorjaar 2024
BINNENKORT Voeding bij kankerPost-HBO cursusBasismodule
Najaar 2024
BINNENKORT Cultuursensitief werkenGeaccrediteerd webinarWebinar
Online | 2024
BINNENKORT Voeding en nierziektenCollegetourNajaar 2024
BINNENKORT VoedselallergiePost-HBO cursus
Basismodule
Najaar 2024
IN ONTWIKKELING Vrouw en voeding: PCOS en vruchtbaarheidLeergang met
zelfstudie en online consultatie
In ontwikkeling | 2024
IN ONTWIKKELING Voeding bij hemato-oncologische zorgGeaccrediteerd webinarWebinar
Online | Najaar 2024
NIEUW Kennisdossier Revalidatie en prehabilitatieKennisdossierDigitaal
Kennisdossier Biologisch ritme en voedingKennisdossierDigitaal
Bariatrie en voedingKennisdossierDigitaal
Voeding bij maag- en darmproblematiekKennisdossierDigitaal
Voeding bij slikstoornissenKennisdossier
voor diëtisten en logopedisten
Digitaal
Voeding en nierziektenKennisdossierDigitaal
Diabetes met angio- en neuropathieKennisdossierDigitaal
Vet en metabole gezondheidKennisdossierDigitaal
Koolhydraten en insulinegevoeligheidKennisdossierDigitaal