post HBO cursus Dementie en voeding

In de post HBO cursus Dementie en voeding wordt dieper ingegaan op de pathofysiologie van de verschillende vormen van dementie en de consequenties daarvan voor de begeleiding door de diëtist, zowel voor thuiswonende patiënten als voor patiënten in instellingen. Tevens komt de omgang met mensen met dementie diepgaand en interactief aan bod.

Dementie, een combinatie van symptomen, waarbij de hersenen informatie niet meer goed kunnen verwerken, is een verzamelnaam voor ruim vijftig ziektes, waaronder alzheimer en vasculaire dementie.
Op dit moment zijn er in Nederland ruim 260.000 mensen met dementie. Dit aantal zal de komende jaren sterk toenemen doordat de bevolking in Nederland ‘vergrijst’ en het aantal mensen met dementie stijgt. Na het 65e levensjaar verdubbelt de kans om dementie te krijgen namelijk iedere 5 jaar. Zo krijgt van iedere duizend mannen tussen de 65 en 69 jaar er gemiddeld 2,1 binnen een jaar dementie. De kans op dementie is voor een 85-plusser echter 15 keer zo groot.

2019 Amersfoort

geriatriemodule
6 februari