Slide

Diabetes met angio- en neuropathie bij ouderen

Het kennisdossier Diabetes  met angio- en neuropathie bestaat uit online presentaties van deskundige sprekers en uit wetenschappelijke (overzichts)artikelen. Je kan deze informatie bestuderen op het moment en de plek die je uitkomen en op elk moment onderbreken of weer starten. Je sluit het kennisdossier af met een toets. Daarna schrijven we de accreditatiepunten bij in het Kwaliteitsregister.

Ouderen hebben vaak al langer diabetes, waardoor schade aan bloedvaten en zenuwen kan zijn ontstaan. Deze angio- en neuropathie verslechteren de kwaliteit van leven en leiden tot functieverlies van verschillende orgaansystemen, die nodig zijn om voeding te kopen, koken en consumeren. De voeding en voedingstoestand komen hierdoor in het nauw.

Vaatschade kan bijvoorbeeld resulteren in slechter zien en lopen en in een verminderde nierfunctie. Zenuwschade kan instabiliteit en verlies van gevoel in de vingers tot gevolg hebben. Het heeft ook consequenties voor het zenuwstelsel in het maagdarmkanaal met gastroparese en incontinentie als mogelijke gevolgen. Welk voedingsbeleid vermindert de klachten en draagt bij aan een betere kwaliteit van leven?

Het kennisdossier is gebaseerd op de verdiepingsmodule Diabetes met angio- en neuropathie bij ouderen (juni 2021), die je klassikaal of digitaal kan volgen.

2021| Kennisdossier

vanaf 1 juli 2021