Slide

Overgewicht en obesitas bij kinderen

In Nederland is bijna één op de zes kinderen te zwaar, waarvan drie procent obesitas heeft. Het aanpakken van dit probleem blijkt behoorlijk complex. Diverse factoren dragen bij aan het ontstaan van obesitas: ze kunnen zowel fysiologisch als psychologisch van aard zijn, maar ook sociale factoren en de omgeving spelen een rol. Daarnaast bestaat er ook niet maar één oplossing voor het probleem. Veel zorgprofessionals vinden het ingewikkeld om de juiste zorg te verlenen aan kinderen die kampen met (ernstig) overgewicht.

Tijdens dit congres gaan de sprekers dieper in op overgewicht en obesitas bij kinderen (tot 18 jaar). Een integrale aanpak en het behandelen diverse aspecten van kinderobesitas komt aan de orde: van de ontwikkeling van eetgedrag en eetstoornissymptomen in de kindertijd tot een brede blik op de verschillende factoren rond (ernstig) overgewicht. Welke factoren spelen een rol bij het ontstaan en het in stand houden van overgewicht en obesitas en welke gevolgen dit heeft. Hoe ga je het gesprek aan over gewicht en leefstijl en hoe zet je gedragsverandering in bij ouder en kind. Verder komt aan bod hoe overgewicht en obesitas van invloed zijn op het welzijn en de gezondheid van kinderen en kom je meer te weten over het verband tussen ADHD en obesitas en welke interventies je toe kunt passen.

Doelgroep: 
Professionals in de hulpverlening, zoals verpleegkundig specialisten, kinder- en jeugdverpleegkundigen, artsen, psychologen, jeugdzorgwerkers, professionals uit de jeugdgezondheidszorg en diëtisten.

Het congres is een initiatief van het Leids Congres Bureau (LCB) in samenwerking met PIT Actief. Dit betekent dat er meerdere doelgroepen welkom zijn bij het congres.

De uitvoering van de dag is in handen van het LCB en na inschrijving word je via het mailadres van het LCB op de hoogte wordt gehouden van het congres. 

Klassikaal

20 juni 2024 | Amsterdam