Slide

Voeding bij slikstoornissen

Het kennisdossier Voeding bij slikstoornissen is geaccrediteerd voor diëtisten en logopedisten.
Slikstoornissen vormen een belangrijke risicofactor voor problemen als ondervoeding, onvolwaardige voeding, uitdroging, longontsteking en overlijden. Ze kunnen het gevolg zijn van aandoeningen als neurologische, oncologische of aangeboren ziektebeelden. De prevalentie van slikstoornissen is naar schatting 6 % onder de totale bevolking, 23 % bij ouderen en hoger dan 50 % bij ernstige aandoeningen, zoals keelkanker of een beroerte. Van de mensen met een verstandelijke beperking heeft meer dan de helft een slikstoornis, terwijl uit recent onderzoek blijkt dat dat voor vrijwel niemand van hen in het medisch dossier is gedocumenteerd.

De logopedist richt zich op slikrevalidatie of compensatietechnieken. Een aangepaste voeding met de juiste consistentie is een essentieel onderdeel van de behandeling en noodzakelijk om een goede voedingstoestand te waarborgen. De diëtist is hierin een belangrijke samenwerkingspartner en begeleidt de patiënt in de juiste en volwaardige voedingsinname, afgestemd op de wensen en mogelijkheden.

Het kennisdossier Voeding bij slikstoornissen bestaat uit online presentaties van deskundige sprekers en uit wetenschappelijke (overzichts)artikelen en opgebouwd in studiestappen. Een deel van de studiestappen zijn specifiek gericht op de logopedist, een ander deel specifiek gericht op de diëtist en er zijn enkele gezamenlijke studiestappen. Alle stappen zijn voor alle deelnemers beschikbaar dus als logopedist kan je desgewenst ook de specifieke studiestappen voor de diëtist inzien en visa versa.

Je kan deze informatie bestuderen op het moment en de plek die je uitkomen en op elk moment onderbreken of weer starten. Je sluit het kennisdossier af met een opdracht in het kader van multidisciplinare samenwerking. Daarna schrijven we de accreditatiepunten bij in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Direct na aanmelden zijn de studiematerialen beschikbaar in je persoonlijke studieomgeving van PIT Actief en kan je aan de slag.

Digitaal

Voor diëtisten en logopedisten.
Studeer waar en wanneer het je uitkomt.

Scholing hart- en vaatziekten