Hoofdstuk 1, Paragraaf 1
In uitvoering

Afkortingen

Toelichting
Antikankerbehandelingen zijn zeer divers, met een uitgebreid vakjargon en afkortingen. Een lijst met afkortingen en/of nieuwe termen kan een handig hulpmiddel zijn bij de studie.
Het formulier hiervoor bestaat uit twee tabbladen:

  1. afkortingen
  2. terminologie
    Je kunt deze gedurende de leergang bijhouden.
    De lijst is eenvoudig te alfabetiseren met de knop sorteren en filteren. Selecteer daarvoor eerst alle afkortingen en betekenissen en klik vervolgens op filteren en sorteren in de taakbalk.
    Deze studiestap is facultatief.

Twee tabbladen

2.01 Lijst met afkortingen

Vul je gegevens in.

Aanmelden belangstellende