Privacybeleid

PIT Actief respecteert uw privacy en gaat zorgvuldig om met uw persoons- en studiegegevens. In deze verklaring leggen we uit hoe wij met uw gegevens omgaan. Daarbij houden wij ons uiteraard aan de Algemene verordening gegevensbescherming.

Persoonsgegevens

We vragen en bewaren van u alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor het volgen van een scholing en gegevens die u verstrekt als u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief.

Het gaat hierbij om gegevens als

 • naam (voor- en achternaam) en contactgegevens
 • gegevens voor het Kwaliteitsregister of andere accreditatie instantie
 • de scholing waarvoor u zich aanmeldt, inclusief de betalingsgegevens
 • studieresultaten en aan- of afwezigheid op scholingsdagen
 • informatie die u verstrekt over de cursussen, zoals bijvoorbeeld feed back of het verzetten van

Gebruik van uw gegevens

We gebruiken de gegevens om de scholing waarvoor u zich hebt opgegeven goed uit te voeren.

Denk hierbij aan:

 • bevestiging van uw inschrijving
 • controleren van de betaling
 • verzorgen van de studieomgeving met studiemateriaal
 • bijhouden van uw aanwezigheid tijdens de scholingsdag
 • controleren van de gemaakte zelfstudie
 • toekennen van accreditatiepunten
 • beantwoorden van uw

In een enkel geval zijn externen, zoals docenten, betrokken bij een scholing. Als zij inzage krijgen is uw gegevens en studieresultaten, mogen zij die gegevens uitsluitend gebruiken voor de betreffende scholing.

Nieuwsbrief

PIT Actief stuurt u alleen een nieuwsbrief als u daartoe toestemming heeft gegeven.

Toestemming voor contact derden

Uw gegevens worden uitsluitend voor (eenmalig) gebruik door derden doorgegeven als u daarvoor toestemming heeft gegeven (optin).

Beveiliging en bewaartermijn

Uw gegevens zijn beveiligd met up-to-date technieken. We bewaren uw gegevens niet langer dan wettelijk verplicht. In 2019 is dat 7 jaar (voor de Belastingdienst).

Vul je gegevens in.

Aanmelden belangstellende