Hoofdstuk 1, Paragraaf 1
In uitvoering

Eigen casus Obstipatie | *deadline*

Formuleer een casus en de bijbehorende knelpunten. Je bespreekt de knelpunten tijdens de contactdag. Download het formulier (onder Materialen), vul het in en upload.

Let op: Je kiest zelf of je een casus over diarree óf obstipatie uitwerkt (niet allebei).

Vul je gegevens in.

Aanmelden belangstellende