Hoofdstuk 1, Paragraaf 1
In uitvoering

Casus van collega’s

Voorafgaand aan de contactdag overleg je telefonisch met een collega over de eigen casus. In de deelnemerslijst staat met wie je overlegt, zie de nummering voor je naam. Zie hieronder de instructies om het overleg soepel te laten verlopen.

Voorbereiding

 1. Leg contact om een geschikt moment voor een overleg van circa 1 uur af te
  stemmen.
 2. Bestudeer de casus van je medestudent die het zelfde nummer in de
  deelnemerslijst heeft als jij.
 3. Leg de casus van je collega naast het stappenplan voor de dieetbehandeling
  diarree of obstipatie (document 11.04 of 11.06).
 4. Benoem voor je collega’s twee onderdelen uit het stappenplan, die kunnen helpen
  bij de verdere uitwerking van de casus.

Het gesprek

 1. Bel elkaar op het afgesproken tijdstip.
 2. Reken per casus op circa 20 minuten. Houd de tijd in de gaten, zodat beide
  casussen tot hun recht komen.
 3. Bespreek de punten die je hebt voorbereid.
 4. Formuleer resterende vragen voor de docenten en breng die tijdens de contactdag
  in het betreffende programmaonderdeel in.

11.14 | Deelnemerslijst met groepsindeling | Bekijk in het document met wie je je casus gaat bespreken.

Vul je gegevens in.

Aanmelden belangstellende