Hoofdstuk 1, Paragraaf 1
In uitvoering

Collegiaal overleg eigen casuïstiek

BESPREKING EIGEN CASUÏSTIEK

Voorafgaand aan de contactdag bespreek je telefonisch met één collega je eigen casus. In de deelnemerslijst staat met wie je overlegt. Zie hieronder de instructies om het overleg soepel te laten verlopen.

Voorbereiding

  1. Bestudeer de casus van je medestudent die het zelfde nummer in de deelnemerslijst heeft als jij.
  2. Formuleer voor je collega twee aandachtspunten of tips, die je in ieder geval aan de orde wil stellen in het overleg.

Het overleg

  1. Maak een afspraak voor een telefonisch overleg van 40-60 minuten.
  2. Plan dit overleg een paar dagen na de deadline voor het inleveren van de eigen casus (zie studiestap Planning).
  3. Bespreek beide casussen met ook de punten die je hebt voorbereid.
  4. Formuleer resterende vragen voor de docenten en breng die in het betreffende programmaonderdeel in.

Vul je gegevens in.

Aanmelden belangstellende